Asistare în fața Instanțelor de Judecată

Avocații noștri de Cluj-Napoca, sunt specializați în asistarea clienților săi în fața instanțelor de judecată, indiferent de grad.

               Faza de judecată a procesului penal, precedată de faza de urmărie penală şi cea a camerei preliminare, este etapa procesuală care se desfăşoară în faţa instanţei. Etapa judecăţii se desfăşoară cu respectarea deplină a legii şi garantarea respectării drepturilor subiecţilor procesuali. În această fază instanţa va administra nemijlocit probele în vederea în scopul aflării adevărului.

               Judecata se desfăşoară la sediul instanţei, în şedinţă publică, oral, nemijlocit şi în contradictoriu. Avocaţii noştri se asigură că drepturile clienţilor noştri, garantate de Constituţie, de Codul de Procedură Penală şi de Carta Europeană a Drepturilor Omului, sunt în totalitate respectate.

               Oferim asistare în fața Instanțelor de Judecată pentru clienții societății noastre de avocați, asigurăm reprezentarea acestora în faţa oricăror instanţe indiferent de grad, găsind mereu cele mai bune soluții în reprezentarea cu succes a clienților.

               Ne prezentăm în vederea asigurării asistenţei juridice a clienţilor la toate instanţele naţionale precum şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului:

  • Judecătorie
  • Tribunal
  • Curte de Apel
  • Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie
  • CEDO

               În cadrul proceselor în care sunt implicaţi clienţii noştri, formulăm în numele acestora cereri, poziţii procesuale, constituiri de parte civilă, sau orice alte acte juridice necesare într-un astfel de proces.

               Încercăm să găsim pentru fiecare client cea mai bună strategie și să implementăm cea mai bună soluţie, lucrând atent şi corect în dosarele pe care le gestionăm, reușind să finalizăm cu succes cauzele angajate.

               De asemenea, avocații societății noastre sunt specializaţi și în promovarea şi susţinerea plângerilor împotriva statului Român în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în situațiile nerespectării drepturilor recunoscute prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, după epuizarea tuturor căilor de atac exercitate în fața instantelor naționale.

Îți oferim soluția la problemele tale

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.