Punere sub interdicție

Echipa noastră de Avocați din Cluj-Napoca oferă consultanţă şi asistenţă în tot ceea ce implică urmarea unei proceduri pentru punerea sub interdicţie

          Punerea sub interdicţie este procedura prin care este asigurată protecţia persoanei care nu are discernământul necesar pentru a se îngirji de interesele sale din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale.

                    Persoanele care pot cere punerea sub interdicţie a unei alte persoane, sunt strict şi limitativ prevăzute de către lege. Instanţa de tutelă de la locul unde persoana a cărei punere sub interdicţie se cere, va fi instanţa competentă să soluţioneze cauza. După soluţionarea definitivă a cauzei, instanţa de tutelă va numi un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicţie judecătorească.

                     De regulă, această procedură este iniţiată de către un membru al familiei celui care din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, sau chiar a vârstei extrem de înaintate, nu se mai poate îngriji de interesele sale. Ulterior, membrul de familie care formulează acţiunea şi care are calitatea de reclamant va îndeplini şi rolul de tutore a persoanei puse sub interdicţie.

                       Punerea sub interdicţie are două etape. Prima dintre aceste etape este instrumentată de parchetul de pe lângă judecătoria unde s-a depus acţiunea. Echipa noastră oferă asistenţă şi consultanţă în ceea ce priveşte redactarea acţiunii de punere sub interdicţie precum şi în tot ceea ce implică prima etapă. Totodată, asistăm clienţii în faza de audieri în faţa parchetului sau a organelor poliţiei.

                 De asemenea, echipa noastră oferă asistenţă şi reprezentare în cea de a doua etapă a dosarului. Aceasta implică faza în faţa instanţei de judecată care presupune administrarea probatoriului şi depunerea concluziilor pe fondul cauzei. Asistenţa juridică într-o procedură precum punerea sub interdicţie este deosebit de importantă întrucât pe parcursul judecăţii pot interveni o serie de probleme la care doar un avocat cu pregătire în domeniu ar putea să facă faţă cu succes.

                    Aşadar, recomandăm angajarea unui avocat pentru asistenţa pe tot parcursul complexei proceduri de punere sub interdicţie.

Îți oferim soluția la problemele tale

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.