Înființare Asociație de Proprietari

Avocații societății noastre, vă pun la dispoziție întreaga experieță acumulată pentru a înfiinţa o asociaţie de proprietari.

              Prin intermediul Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, în vigoare de la data de 28.09.2018, sunt stabilite prevederile aplicabile pentru a înființa o asociație de proprietari, dar și pentru a studia funcționarea celor deja existente.

               Conform Legii, o asociație de proprietari este o formă de asociere folosită în vederea organizării și reprezentării intereselor comune tuturor proprietarilor dintr-un condominiu, având personalitate juridică, fără scop lucrativ, înființată cu scopul de a reglementa aspectele juridice, economice și tehnice ale imobilelor și de stabilire a drepturilor și obligațiilor proprietarilor.

               Pentru înființa o asociație de proprietari din cadrul condominiilor este necesară existența a cel puțin 3 proprietari, persoane fizice sau juridice, fiecare având cel puțin o proprietate individuală, dar și o cotă-parte indiviză din proprietatea comună aferentă proprietății individuale.

                Pentru a ști dacă în situația dumneavoastră, puteți înființa o asociație de proprietari, este necesar să verificați dacă în condominiul în care dețineți cel puțin un imobil în proprietate, există, alternativ:

  • clădiri cu mai multe locuințe sau spații având altă destinație, în care există atât proprietăți individuale, cât și proprietăți comune;
  • clădiri multietajate sau, în cazul în care poate fi delimitată proprietatea comună, un tronson format din una sau mai multe scări din clădirile multietajate;
  • un ansamblu rezidențial format din imobile de locuit sau cu altă destinație, amplasate atât izolat, cât și înșiruit sau cuplat, dar în care pot fi delimitate atât proprietăți individuale, cât și comune.

                Dacă îndepliniți condițiile de mai sus, puteți discuta despre înființarea unei asociații de proprietari, cu mențiunea că va fi necesar acordul scris a majorității proprietarilor condominiului.

                 Procedura efectivă și actele care trebuie întocmite în vederea dobândirii personalității juridice pentru înființarea asociației de proprietari, pot fi înlesnite prin apelarea la experiența pe care o societate de avocați o pune la dispoziția dumneavoastră.

Îți oferim soluția la problemele tale

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.