Audit GDPR

Avocații societății noastre, vă pun la dispoziție întreaga experieță acumulată în vederea efectuării corecte a unui audit GDPR

             Consiliul și Parlamentul European au adoptat Regulamentul General privind protecția datelor (RGPD) , unde se face vorbire inclusiv despre celebrul audit GDPR. Acesta privește protecția drepturilor persoanelor fizice îmbinate cu o serie de obligații impuse persoanelor juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

            Orice baza de date prin care o persoană poate fi identificată, precum nume, CNP, adrese de contact, intră sub incidența protecției datelor. În plus, mai sunt diferite categorii de date cu protecție sporită cum ar fi starea de sănătate, date bancare sau antecedente penale.

            Colectarea datelor cu caracter personal trebuie să fie realizată în scopuri explicite și limitate, care să asigure integritatea și confidențialitatea datelor.

             Primul pas important pentru protecția datelor este un audit GDPR. Auditul presupune o evaluare a informațiilor ce are ca scop formularea unei opinii concrete și independente în ceea ce privește conformarea persoanei juridice cu GDPR. Cu alte cuvinte, este necesară realizarea unei examinări din care să rezulte de la ce ipoteză de lucru se pornește.

              În concret, societatea noastră v-ar putea sprijini în procesul de auditare. Acesta ar presupune analiza documentelor, observația sau comunicarea directă, folosite cu scopul de a stabili un set de reguli eficiente pentru respectarea datelor cu caracter personal.

              Este recomandat ca acest audit GDPR să se repete periodic pentru a verifica gradul de conformare și eficacitatea măsurilor adoptate. Împreună cu avocații noștri specializați se va realiza o adaptare a măsurilor luate, care să respecte regulile stabilite.

              În era tehnologiei, vă putem oferi consultanță juridică pentru realizarea unui audit GDPR pentru datele stocate informatic, care trebuie protejate în cele mai bune moduri posibile. Vă putem îndruma în analizarea modalităților alese pentru protecția echipamentelor tehnice privind securitatea IT, precum limitarea accesului.

              Soluția cea mai eficientă pentru realizarea unui audit conform standardelor ar fi desemnarea unei persoane care să cunoască toate detaliile, un așa numit responsabil cu protecția datelor. Consultarea unor juriști în ceea ce privește alegerea unui responsabil sau realizarea unui audit GDPR poate fi un prim pas important pentru ca lucrurile să se desfășoare cât mai bine pe viitor, pentru a respecta legislația.

             Împreună vom putea aplica măsurile efective rezultate după procesul de auditare, pentru a duce la o respectare eficientă a datelor cu caracter personal, precum limitarea accesului la date doar anumitor persoane expres identificate.

Îți oferim soluția la problemele tale

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.