Înființarea unei Fundații

Avocații societății noastre, vă pun la dispoziție întreaga experieță acumulată în redactarea actelor necesare pentru înființarea unei fundații.

               Într-o oarecare măsură, înființarea unei fundații se aseamănă procedurii aplicabile înființării unei asociații, actele necesare fiind de asemenea asemănătoare. Ca urmare, în continuare vom prezenta acele aspecte care sunt distincte în situația înființării unei fundații față de înființarea unei asociații.

               Spre deosebire de o asociație, o fundație poate fi constituită de una sau mai multe persoane care, printr-un act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat realizării unui scop general ori colectiv în mod permanent și irevocabil.

               Patrimoniul inițial al fundației este de cel puțin 100 de salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată la data constituirii. În prezent, vorbim de un salariu minim brut pe țară de 2.230 lei, ca urmare cuantumul patrimoniului minim pentru înființarea unei fundații este de 223.000 lei.

               Există și o excepție în ceea ce privește cuantumul patrimoniului inițial la o valoare echivalentă a de 20 de ori salariul minim brut pe țară garantat în plată, adică 44.600 lei, atunci când scopul fundației care se constituie este exclusiv unul de efectuare de operațiuni de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații și fundații.

               O distincție semnificativă între o fundație și o asociație, ambele înființate în temeiul Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, este organul de conducere. În ceea ce privește o asociație organul de conducere este adunarea generală a asociaților, dar în situația unei fundații, organul de conducere este și cel de administrare, respectiv consiliul director.  Bineînțeles, toate aceste detalii sunt tratate în cuprinsul actelor constitutive, de întocmirea cărora puteți să vă considerați scutiți apelând la serviciile noastre.

               După ce aveți redactate atât actul constitutiv, cât și statul fundației, semnarea acestora se face în fața notarului public.

               Cum am prezentat de la început, sunt doar câteva distincții între înființarea unei fundații față de o asociație, fapt pentru care, completând dosarul cu restul actelor descrise la asociații, sunteți pregătiți să faceți demersurile necesare în fața instanței de judecată, iar mai apoi să obțineți și certificatul de înregistrare fiscală.

Îți oferim soluția la problemele tale

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.