Search
Close this search box.

Inființare Persoane Fizice Autorizate

Avocații societății noastre, vă pun la dispoziție întreaga experieță acumulată în vederea obținerii unei juste compensații ca urmare a unor acțiuni ce privesc acțiunile de malpraxis medical.

               Victimele ce au suferit de pe urma unor acțiuni de malpraxis medical au dreptul de a-şi recupera prejudiciile cauzate prin conduita defectuoasă a personalului medical.

               Noţiunea de malpraxis medical semnifică o eroare profesională comisă în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic care cauzează prejudicii pacientului, angrenând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice.

               De cele mai multe ori, erorile medicale cauzează prejudicii uriaşe pacienţilor. Fie că vorbim de prejudicii fizice sau morale, victimele acestor fapte ilicite medicale suferă enorm de pe urma malpraxisului. Există chiar şi situaţii în care eroarea medicală a cauzat decesul pacientului. În astfel de situaţii se declanşează o anchetă penală menită a atrage răspunderea penală a persoanei în culpă. Cu toate acestea, latura civilă a cauzei trebuie avută în vedere în astfel de cauze, fiind un aspect deosebit de important.

               Societăţile de asigurare vor încerca întotdeauna să reducă la minimum efectele cauzate de un malpraxis medical. Suntem aici să ajutăm victimele sau succesorii acestora să obţină sumele cuvenite în urma suferinţelor la care au fost supuse.

               Echipa noastră vă poate asista în negocierile cu societăţile de asigurare în vederea obținerii unor despagubiri ca urmare a prejudiciului suferit.

               Totodată putem formula acţiuni în cadrul instanțelor de judecată sau în fața organelor de urmărire penală în vederea recuperării prejudiciilor cauzate de neglijența personalului medical. Fie că este vorba de formularea şi susţinerea unei acţiuni civile în cadrul procesului penal sau formularea unei acţiuni în răspundere civilă delictuală, suntem pregătiţi să asistăm clienţii în demersurile pentru obţinerea despăgubirilor

              Ne asigurăm de faptul că persoanele ce au avut de suferit de pe urma unor acțiuni de malpraxis nu sunt înşelate în vederea acceptării unei compensaţii injuste din partea societăţilor de asigurare şi negociem cea mai bună soluţie pentru clienţii noştri.

Îți oferim soluția la problemele tale

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.