Recuperarea creanţelor

Avocații societății noastre, vă pun la dispoziție întreaga experieță acumulată pentru recuperarea creanţelor deţinute împotriva diverşilor debitori.

              Recuperarea creanţelor reprezintă o ramură importantă a activităţii companiilor dar şi un aspect personal important din viaţa cetăţenilor. Fie că vorbim despre un contract între profesionişti care nu a fost respectat sau un împrumut acordat unei persoane care refuză să restituie banii înapoi, creditorii sunt îndreptăţiţi să îşi recupereze banii investiţi.

              În vederea recuperării unei creanţe, există reglementate de legea română diverse prceduri menite să sară în ajutorul creditorilor. Printre acestea, putem aminti procedura ordonanţei de plată reglementată de art. 1014 şi următoarele din Codul de Procedură Civilă, aceasta fiind o procedură menită să rezolve litigii între profesionişti. Totodată, procedura cererilor de valoare redusă, prevăzută de art. 1026 Cod Procedură Civilă reglementează situaţia unor creanţe mici care pot fi dovedite prin simple înscrisuri.

             Bineînţeles, pentru recuperarea creanţelor putem aminti şi procedura dreptului comun care presupune administrarea unui probatoriu mai consistent în vederea dovedirii creanţei şi obligării debitorului la plata acesteia.

             Recomandăm astfel angajarea unui avocat pentru a recupera orice creanţă. Fie că este vorba de un litigiu între profesionişti sau între persoane fizice, un avocat care cunoaşte toate procedurile speciale contează decisiv în desfăsurarea lucrurilor. Orice procedură aţi alege pentru a vă satisface creanţa, un avocat vă oferă toate informaţiile şi serviciile specializate pentru a ajunge la cea mai bună soluţie.

               Recuperarea efectivă a creanţelor poate dura mai mult decât aţi prevedea iniţial, mai ales în situaţia în care debitorul nu înţelege să îşi achite datoria de bună voie. În această situaţie, se poate recurge la executarea silită a acestuia.

              Astfel, echipa noastră de avocaţi din Cluj-Napoca oferă servicii complete clienţilor care au nevoie de asistenţă şi consultanţă în orice procedură care are ca scop final recuperarea creanţelor. Redactăm cereri de chemare în judecată, întâmpinări, notificări, somaţii, asistăm şi reprezentăm clienţii în faţa instanţelor de judecată în acţiunile cu scop patrimonial.

Îți oferim soluția la problemele tale

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.