Înființarea unui SRL

Avocații societății noastre, vă pun la dispoziție întreaga experieță acumulată şi vă oferă servicii juridice specializate de consultanță şi asistenţă în tot ceea ce implică înfiinţarea unui SRL

              Este bine cunoscut faptul că înfiinţarea unui SRL (Societate cu Răspundere Limitată) implică o serie de acte şi deplasări care nu sunt la îndemâna oricui.

              Înfiinţarea unui SRL este de regulă o procedură în doi paşi în ceea ce priveşte demersurile care trebuie efectuate la Registrul Comerţului.Primul pas constă în alegerea denumirii firmei. Astfel, viitorul administrator al firmei sau o persoană împuternicită, de regulă, un avocat, se prezintă la Registrul Comerţului cu formularul pentru alegerea denumirii completat. Acesta va conţine trei variante de denumire in ordinea preferinţei.

              Următorul pas în ceea ce priveşte înfiinţarea unui SRL implică redactarea celor mai importante acte precum Actul Constitutiv, Statutul şi declaraţiile pe proprie răspundere date de persoanele care vor face parte din organele de conducere a noii societăţi.

               Dosarul care se va înregistra la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va conţine toate aceste acte împreună cu dovada rezervării denumirii, cererile tip oferite de Registrul Comerţului, declaraţii fiscale, dovada vărsării capitalului social şi toate celelalte acte necesare, în ordinea stabilită de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

               Pentru a primi cele mai clare informaţii cu privire la înfiinţarea unui SRL, echipa noastră vă stă la dispoziţie pentru a vă răspunde la cele mai frecvente întrebări precum durata înfiinţării firmei, costurile pe care un astfel de demers le implică precum şi orice alte nelămuriri pe care aţi putea să le aveţi.

               Totodată, avocaţii specializaţi în acest domeniu din cadrul Societăţii de Avocaţi Szatmari-Filip Roşu vă pot ajuta cu redactarea actelor necesare precum şi cu efectuarea tuturoro demersurilo necesare, de la întocmirea dosarului până la efectuarea deplasărilor la instituţiile care necesită prezenţa fizică.

               Oferim consultanţă permanentă societăţilor înfiinţate deja şi ajutăm clienţii cu orice modificări ale structurilor de conducere sau ale activităţii firmelor. De asemenea, asistăm şi reprezentăm clienţii persoane juridice în procesele în faţa instanţei în care aceştia sunt implicaţi.

Îți oferim soluția la problemele tale

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.