Search
Close this search box.

Obținere autorizații de funcționare

Avocații societății noastre, vă pun la dispoziție întreaga experiență acumulată în vederea obținerii autorizaţiilor de funcţionare pentru comercianţi.

               Majoritatea afacerilor nou înfiinţate, în special cele având ca obiect alimentaţie publică, dar nu numai, necesită autorizaţii de funcţionare pentru exercitarea obiectului de activitate. Practic, începutul unei afaceri de tip alimentaţie publică sau comerţ cu acces public coincide cu obţinerea unor autorizaţii de funcţionare pentru fiecare activitate în parte.

               Restaurantele, barurile, magazinele, spălătoriile, farmaciile sau orice alte astfel de afaceri necesită obţinerea de autorizaţii de funcţionare la punctele de lucru.

               Obţinerea autorizaţiilor este un proces birocratic care poate dura între 30 şi 120 de zile în funcţie de autoritatea căreia ne adresăm. În contextul actual şi pentru a preveni răspândirea noului coronavirus, criteriile de acordare a autorizaţiilor s-au înăsprit iar durata pentru obţinerea acestora poate fi prelungită, neffind considerată în prezent o urgenţă.

               Astfel, în funcţie de obiectul de activitate al punctului de lucru, comercianţii trebuie să se adreseze diferitelor instituţii care acordă autorizaţii de funcţionare printre care amintim: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

               Este bine de ştiut faptul că majoritatea dosarelor pentru obţinerea de autorizaţii de funcţionare pot fi depuse în paralel. Astfel, termenele amintite mai sus vor curge în paralel şi nu se aşteaptă efectiv un an pentru intrarea în legalitate a comercianţilor.

               Fiecare din instituţiile care eliberează autorizaţiile percep taxe care diferă de la caz la caz, în funcţie de mai multe criterii precum suprafaţa spaţiului, tipul de activitate sau personalul angajat.

               Este foarte important de reţinut faptul că depunerea dosarului pentru obţinerea autorizaţiei nu echivalează cu deţinerea autorizaţiei. Astfel, exercitarea activităţilor fără a avea efectiv autorizaţia necesară poate duce la amenzi extrem de usturătoare precum şi închiderea punctului de lucru.

               Un ultim aspect extrem de important pe care am dori să îl precizăm este acela că autorizaţiile de funcţionare se acordă asupra locaţiei, şi nu asupra comerciantului. Astfel, în situaţia unei mutări a punctului de lucru, procesul de obţinere a autorizaţiilor trebuie reluat.

              Fiind vorba de proceduri birocratice şi dosare stufoase a căror întocmire necesită o atenţie sporită şi o pregătire specifică, echipa noastră de avocaţi din Cluj-Napoca vă stă la dispoziţie pentru consultanţă şi asistenţă în situaţiile în care se doreşte obţinerea unor autorizaţii de funcţionare.

Îți oferim soluția la problemele tale

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.