Plângere contravenţională

Avocații societății noastre, vă pun la dispoziție întreaga experiență acumulată pentru a formula cu şanse reale de câştig o plângere contravenţională 

               Împotriva oricărui proces verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere contravenţională, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal. Plângerea contravenţională, cunoscută popular ca şi “contestarea amenzii” se introduce la  instanţa competentă teritorial de la locul săvârşirii contravenţiei.

                De regulă, când se formulează plângere contravenţională, se solicită instanţei anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei sau modificarea sancţiunii (din amendă în avertisment, de exemplu).

                Sancţiunile contravenţionale, cu precădere amenzile, sunt deseori atacate cu plângere contravenţională. Cele mai frecvente amenzi sunt acordate pentru încălcarea regulilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice (încălcarea dispoziţiilor O.U.G. 195/2002 – Codul rutier). Cu toate acestea, există numeroase alte acte normative care sancţionează contravenţional anumite conduite; printre acestea amintim: Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice sau Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

               Formularea unei plângeri contravenţionale implică o serie de cunoştinţe juridice, pe care un avocat le deţine cu siguranţă. Totodată, cunoaşterea procedurii civile reprezintă o altă componentă importantă în ceea ce priveşte formularea unei plângeri contravenţionale şi susţinerea acesteia cu şanse reale de câştig.

              Există situaţii când se formulează plângere contravenţională fie pentru amânarea executării sancţiunii contravenţionale, fie pentru a “trage de timp” din diverse motive. Cu toate acestea, trebuie precizat faptul că legea sancţionează introducerea unei acţiuni cu rea credinţă.

                Astfel, membrii echipei noastre oferă consultanţă cu privire la şansele de câştig într-o astfel de cauză. Dacă vom decide împreună cu clientul că dosarul acestuia poate fi continuat cu şanse reale de câştig, formulăm acţiuni având ca obiect plângere contravenţională, asistăm şi reprezentăm clientul în faţa instanţei de judecată şi oferim sfaturile potrivite pentru fiecare stadiu procesual.

                În situaţia în care plângerea contravenţională este admisă, clientul îşi recuperează cheltuielile suportate pentru acest demers, fiind scutit totodată de executarea sancţiunilor.

Îți oferim soluția la problemele tale

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.