Implementare GDPR

Avocații societății noastre, vă pun la dispoziție întreaga experieță acumulată, oferind consultanţă şi asistenţă în vederea realizării procesului de implementare GDPR.

              Odată realizat auditul și desemnarea unui responsabil cu protecția datelor care să cunoască cel mai bine măsurile luare pentru a fi în conformitate cu legislația GDPR în vigoare, va urma procesul de implementare GDPR efectivă.

              Persoana aleasă responsabilă cu protecția datelor poate fi din rândul angajațiilor, care să dețină cunoștiințe ample legate de protecția datelor. Echipa noastră de avocați vine în sprijinul clienților prin acordarea de consultanță privind modul de implementare a prevederilor GDPR.

              Este necesară completarea unor documente privind responsabilul cu protecția datelor, solicitate de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării  Datelor cu Caracter Personal. Vă oferim sprijnul în relația cu autoritățile, prin completarea, expedierea și aplicarea formularelor, dar și reprezentarea clienților în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor.

              Prin procesul implementării regulamentului privind datele cu caracter personal se responsabilizează toți cei implicați în prelucrarea datelor. Este necesară identificarea tuturor angajațiilor care, prin activitatea pe care o realizează, prelucrează sub orice formă date cu caracter personal. Acești angajați trebuie lămuriți și instruiți cu privire la prelucrarea datelor, pentru a fi în cunoștință de cauză și a respecta procedurile legale.

              Procedura de implementare GDPR presupune trasarea unor responsabilități clare angajaților, pentru a știi să protejeze datele cu caracter personal cu care intră în contact. Echipa noastră vă oferă consultanță de specialitate pentru ca angajații să implementeze și să respecte regulile impuse după realizarea auditului.

              Împreună cu clienții, vom urmării respectarea procedurilor de implementare GDPR, prin discuții și întâlniri frecvente cu responsabilii. Pe toată durata colaborării, vom încerca adaptarea procedurilor implementate, astfel încât acestea să fie eficiente și să respecte legislația în vigoare în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

               Crearea unei colaborări încă de la începutul procesului de implementare GDPR, care să se mențină o perioadă îndelungată sporește șansele de reușită având în vedere că echipa noastră cunoaște toți pașii parcurși și va știi cum să acționeze mai eficient.

Îți oferim soluția la problemele tale

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.