Executare silită

Avocații societății noastre, vă pun la dispoziție întreaga experieță acumulată, oferind consultanţă, asistenţă şi reprezentare în cadrul tuturor procedurilor de executare silită.

              În urma fazei de judecată când creditorul încă nu şi-a recuperat creanţa acesta apelează la un executor judecătoresc pentru a porni faza de executare silită a debitorului.

           Această fază procesuală poate fi pornită în momentul în care creditorul deţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitorului. Fie că respectiva creanţă se materializează printr-un contract între părţi sau o hotărâre judecătorească, recomandăm asistenţa juridică în procedura executării silite a debitorului pentru a stabili împreună strategia cea mai potrivită pentru recuperarea creanţei.

             În procedura executării silite, orice act al executorului judecătoresc care cauzează oricăreia dintre părţi un prejudiciu, poate fi atacat cu contestaţie la executare. Pentru formularea contestaţiei la executare există diferite termene procedurale stabilite de Codul de Procedură Civilă în funcţie de tipul actului atacat.

               Recomandăm angajarea unui avocat în această situaţie în vederea formulării contestaţiei la executare în termenul legal prevăzut de lege precum şi pentru a susţine contestaţia în faţa instanţei de judecată. Un avocat care cunoaşte procedura de judecată va fi decisiv în vederea admiterii sau respingerii contestaţiei la executare.

               Totodată, pentru a evita orice fel de greşeli care pot duce la recuperarea unei sume inferioare celei la care aţi fi îndreptăţiţi, recomandăm angajarea unui avocat pentru redactarea cererii de executare silită care urmează a fi înregistrată pe rolul executorului judecătoresc.

               De asemenea, este recomandată monitorizarea dosarului de executare silită aflat pe rolul executorului judecătoresc pentru a observa dacă există motive de contestaţie precum şi pentru a verifica stadiul în care se află recuperarea creanţei.

               Astfel, echipa noastră de avocaţi din Cluj-Napoca oferă servicii complete clienţilor care au nevoie de asistenţă şi consultanţă în faza de executare silită. Redactăm cereri de executare silită, formulăm contestaţii la executare, asistăm clienţii în faţa instanţelor de judecată şi urmărim dosarul aflat pe rolul executorului judecătoresc informând clientul în legătură cu stadiul dosarului.

Îți oferim soluția la problemele tale

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.