Acţiuni de partaj

Expertiza echipei noastre de avocați din Cluj-Napoca acoperă în concret toate procedurile referitoare la partaj.

                Fie că este vorba de proprietatea comună asupra bunurilor aflate în coproprietate (indiferent de izvorul său) sau asupra bunurilor aflate în devălmăşie (bunurile comune ale soţilor, de exemplu), sistarea stării de coproprietate sau devălmăşie se face, de regulă, prin partaj.

                Articolul 669 din Codul Civil stabileşte imprescriptibilitatea acţiunii de partaj, aceasta însemnând că încetarea coproprietăţii prin această modalitate poate fi cerută oricând. Totodată, Codul Civil clasifică partajul în două categorii importante: buna învoială (recomandată în majoritatea cazurilor) sau partajul judiciar.

                Echipa noastră vă poate oferi consultanţă cu privire la exercitarea acţiunilor judiciare de partaj precum şi cu privire la partajul realizat prin buna învoială.

                În situaţia în care aţi trecut printr-o acţiune de divorţ şi aţi omis împărţirea bunurilor comune, varianta partajului judiciar sau a celui voluntar este modalitatea principală de a realiza această împărţire.

                 Recomandăm angajarea unui avocat întrucât acesta poate juca şi rolul mediatorului în ceea ce priveşte împărţirea bunurilor. În materie de împărţire voluntară a bunurilor, unul dintre membrii echipei noastre vă poate ajuta să stabiliţi masa partajabilă iar apoi să faceţi împărţeala efectivă a bunurilor.

                 De asemenea, dacă părţile nu găsesc o cale amiabilă de a realiza împărţirea bunurilor, oferim consultanţă, redactăm acţiuni de partaj şi asistăm clientul în faţa instanţei de judecată, asigurându-ne că clientul nostru va primi ceea ce i se cuvine în urma unui astfel de proces.

                Aşa cum am precizat, partajul nu are loc numai în urma unui divorţ ci poate să intervină în cazul în care se doreşte încetarea coproprietăţii asupra unui teren sau cu privire la împărţirea în natură a unei moşteniri.

                Indiferent de situaţia în care se doreşte sistarea stării de proprietate comună, echipa noastră vă stă la dispoziţie pentru consultanţă, asistenţă şi reprezentare, formulare acţiuni, redactare acord de partaj, sau orice altă acţiune necesară pentru a rezolva problemele dumneavoastră din această materie.

Îți oferim soluția la problemele tale

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.