Violenţa cibernetică: Hărțuirea și amenințarea online sunt considerate acte de violență domestică

În data de 9 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 106/2020, după ce aceasta a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial al României. Legea nr. 106/2020 aduce modificări Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice introducând ca şi faptă culpabilă violenţa cibernetică.

Având în vedere  contextul actual, în care comunicarea la distanță este foarte răspândită și la îndemâna oricui, pe lângă facilitățile aduse, acest acces la tehnologie poate avea și minusuri. Ne referim la partea negativă, prin care spațiul online devine un mediu favorabil pentru apariția și diversificarea unor diferite modalități de violență, fiind numită violență cibernetică. Având în vedere că în mediul online se poate cu ușurință păstra anonimatul, agresorii s-au simțit în siguranță să folosească aceste metode pentru agresarea psihică a victimelor membrii de familie.

 În acest context, autoritățile statului au considerat oportună adăugarea unor astfel de tipuri de manifestații sub incidența prevederilor care previn și combat violența domestică.

Reglementarea anterioară

Până la intrarea în vigoare a legii nr. 106/2020, violența domestică era definită exact și conținea prevederi pentru diferite tipuri de violență, săvârșite în mediul familial  între soți sau foști soți sau parteneri actuali sau foști, indiferent dacă agresorul a locuit sau locuit împreună cu victima. Sunt date definiții pentru violența verbală, psihologică, fizică, sexuală sau economică, forme prin care se poate manifesta violența domestică. Legea prevede care sunt instituțiile care au atribuții pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Noutăți

Începând cu 9 iulie, la definiția violenței domestice, printre formele prin care aceasta se poate exercita, se adaugă și violența cibernetică produsă în mediu familial.

Conform art. 4 lit. h, violența cibernetică este definită ca fiind „hărţuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, ameninţări online, publicarea nonconsensuală de informaţii şi conţinut grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicaţiilor şi datelor private şi orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc telecomunicaţiile sau se pot conecta la internet şi pot transmite şi utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de ruşine, umili, speria, ameninţa, reduce la tăcere victima.” Cu alte cuvinte, persoana membru de familie actual sau fost, care amenința sau hărțuiește prin intermediul mijloacelor de comunicare online, săvârșește fapta de violență cibernetică. Formele de violență cibernetică enumerate în definiție nu sunt cu caracter limitativ. Prin sintagma „ orice altă formă de utilizare abuzivă a Tehnologiei informației și a Comunicaților prin telecomunicație”  legea cuprinde o gama larga de forme ale violenței cibernetice care lezează psihic victimele.

Măsuri pentru prevenirea actelor de violență cibernetică

Prin noua lege au fost adăugate și prevederi cu scopul de a prevenii comiterea acestor fapte de agresiune cibernetică. În concret, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicaților a fost delegat să dezvolte campanii de atenționare a publicului privind actele de violență cibernetică. În plus, autoritățile centrale și locale primesc asistență practică pentru a preveni și combate fenomenul de violență cibernetică.

Victimele acestor tipuri de violență pot solicita emiterea unui ordin de protecție, fie el provizoriu, fie pe o durată îndelungată, așa cum am arătat și în trecut.

Procedeul de reglementare a acestui tip de violență între membrii de familie a fost anevoios și îndelungat. Unul dintre motivele principale este conflictul dintre combaterea violenței cibernetice și drepturile și libertățile fundamentale consacrate prin lege. Dreptul la liberă exprimare este un drept esențial, ce nu poate fi îngrădit decât în anumite condiții, iar violența cibernetică este o limitare, având în vedere scopul și urmările exprimărilor făcute.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.