Victimele accidentelor rutiere vor achita o taxă de timbru fixă pentru recuperarea daunelor

Victimele accidentelor rutiere vor achita o taxă de timbru fixă pentru recuperarea daunelor morale în faţa instanţei civile. Această prevedere a fost concretizată prin promulgarea  prin Decret a Președintelui țării, a Legii nr. 32/2021 pentru completarea art. 7 din OUG nr. 80/2013 privind taxa de timbru judiciar.

Modificările se referă la acțiunile și cererile care au ca obiect despăgubirile în materie civilă pentru prejudiciile materiale și morale ce decurg din vătămări fizice sau psihice cauzate în accidente rutiere.

Prevederea anterioară referitoare la taxa de timbru

Până la intrarea în vigoare a prezentei modificări, persoanele care doreau recuperarea daunelor provocate de accidente rutiere erau nevoite să achite taxă judiciară de timbru la valoarea pretențiilor. În această categorie intră victimele care au necesitat un număr de zile de îngrijiri medicale de până la 90 de zile.

Importanța numărului de îngrijiri medicale e dată de prevederea din art. 29 alin. 1 lit. i din OUG 80/2013 . Norma legală arată că este scutită de la plata taxei judiciare de timbru acțiunea pentru recuperarea prejudiciilor materiale și morale decurgând dintr-o cauză penală, cu condiția ca fapta care a provocat prejudiciul să fie prevăzută ca infracțiune la momentul săvârșirii acesteia.

Cu alte cuvinte, dacă este vorba de acoperirea prejudiciului produs printr-o infracțiune, victima nu trebuie să achite taxă judiciară de timbru. În schimb, dacă numărul de îngrijiri medicale este de până la 90 de zile, atunci fapta nu este infracțiune și se va timbra conform OUG 80/2013.

Pentru o persoană care a fost victima unui accident rutier și care a necesitat zile de îngrijiri medicale este dificil să achite și o taxă judiciară de timbru la valoare. Se poate ajunge la o sumă ridicată pentru justițiabil, care, astfel poate fi nevoit să renunțe la acțiunea formulată din cauza lipsei de resurse financiare.

Legea acordă posibilitatea reclamantului căruia i-a fost pus în vedere achitarea taxei de timbru să solicite reexaminarea cuantumului fixat sau formularea unei cereri de ajutor public judiciar. Cu toate acestea, nu se garantează admiterea unor astfel de cereri, iar victima se poate simți descurajată din a-și face dreptate în justiție raportat la sumele ce trebuie achitate.

Modificările adus: achitarea unei taxe de timbru fixă

La art. 7 din OUG 80/2013 s-a adăugat un nou aliniat care prevede achitarea unei taxe judiciare de timbru fixe în cuantum de 100 de lei pentru acțiunile și cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale și morale ce decurg din vătămări ale integrității fizice sau psihice, formulate de victimele accidentelor rutiere.

În această categorie intră toate acțiunile formulate de victimele accidentelor rutiere, indiferent de proveniența leziunilor. Pot fi și din agresiuni fizice cauzate direct de o altă persoană, dar în foarte multe din cazuri este vorba de accidente rutiere. Astfel, nu mai are importanță cuantumul despăgubirilor pe care victimele accidentelor rutiere le solicită prin intermediul instanței, taxa va fi fixă de 100 de lei. În cuprinsul despăgubirilor pot fi inserate și cheltuielile de judecată precum onorariu avocațial sau alte cheltuieli ocazionate de recuperarea creanțelor.

Acțiunile în răspundere civilă delictuală vor fi mai accesibile de la adoptarea acestor modificări justițiabililor, iar echipa noastră vă sta la dispoziție pentru colaborarea privind recuperarea daunelor. Delictele civile sunt des întâlnite pe rolul instanțelor și considerăm oportună modificarea legislativă care vine în sprijinul victimelor acestor delicte, care, de acum, își vor putea recupera cu mai multă ușurință creanțele.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.