Search
Close this search box.

Vehiculele lente trebuie înregistrate la R.A.R.

Legea nr. 260/2020 pentru completarea Ordonanței de Guvern nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România defineşte vehiculele lente prin noile modificări, acest aspect fiind un vid legislativ până în prezent. Odată cu această completare se aduc şi unele modificări legislative.

Înțelesul de vehicul lent

Ordonanța de Guvern nr. 78/2000 definește vehiculul rutier ca fiind „ un sistem mecanic care circulă pe drumurile publice din România, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau mărfuri ori efectuarea de servicii sau lucrări.” Mai departe, se arată că vehiculele lente sunt cele care, cu ajutorul unui motor, se deplasează cu maxim 25 km/h.

Cu alte cuvinte, pentru a fi inclus în categoria vehiculelor lente, este nevoie ca mijlocul de transport să aibă un motor ca mijloc de autopropulsare și să nu poată depăși, prin modul de concepere, 25 km/h.

În această categorie intră, spre exemplu, autostivuitor, buldozer pe pneuri, autocositoare, excavatoare, combina agricolă pentru recoltat cereale sau furaje sau tractor pe pneuri.

Conform legii, acestea pot fi comercializate, înmatriculate sau înregistrare în România doar după certificarea și omologarea lor de către Registrul Auto Român.

Sunt două categorii de vehicule care sunt exceptate de la obligația de a fi înmatriculate sau înregistrate la RAR. Prima se referă la vehiculele care au fost deja înmatriculate într-un stat membru al Uniunii Europene. A doua categorie cuprinde vehiculele rutiere noi achiziţionate până la data de 30 aprilie 2020, aparţinând categoriei T1, nivel de poluare I, echipate cu motoare a căror putere din construcţie se situează între 37 şi 75 kW.  Deținătorii unor vehicule din această categorie trebuie să solicite eliberarea cărții de indentitate în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 260/2020. Aici pot fi incluse, spre exemplu tractoarele agricole sau forestiere.

Trebuie înmatriculate trotinetele electrice?

Print încercarea legiuitorului de a acoperi un vid, creează o problemă foarte discutabilă în ceea ce priveşte vehiculele lente de tipul trotinetelor electrice. Astfel, în prezent este neclar dacă obligativitatea de înmatriculare revine şi proprietarilor de trotinete electrice.

 Aceasta este o întrebare de actualitate având în vedere interesul crescut al persoanelor pentru utilizarea acestui mijloc de transport rapid, ușor de utilizat și ecologic. Într-un articol anterior am abordat această temă, prezentând cadrul legal în privința trotinetelor electrice.  Din prezentarea realizată de noi și din definiția cuprinsă în Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, reiese că trotineta electrică este un vehicul echipat cu motor electric. La art. 12 din aceeași ordonanță se prevede faptul că, trotinetele electrice fac excepție de la obligativitatea înmatriculării și înregistrării vehiculelor care circulă pe drumurile publice.

Din cuprinsul OUG 195/2002 reiese faptul că trotinetele electrice nu trebuie înmatriculate sau înregistrate.

Mergând mai departe, potrivit definiției vehiculelor lente ar intra în această categorie și trotinetele electrice. Acestea, chiar dacă se încarcă pe baterie, au motor care le ajută să se autopropulseze.

Sunt două norme legale în vigoare care se sunt interpretabile și care se contrazic. Prima, OUG 195/2020, stabilește faptul că trotineta electrică are motor și nu trebuie înmatriculată sau înregistrată, iar ulterior, prin Legea 260/2020 se impune ca toate vehiculele lente, cu motor să fie înmatriculate. De specificat este că Legea 260/2020 care modifică OG 78/2000 nu prevede abrogarea unor norme anterioare. Este nevoie de Norme de punere în aplicare sau de explicații suplimentare care să lămurească regulile acestor tipuri de vehicule, tot mai des utilizate.

Cu siguranță vor fi puse la dispoziția tuturor lămuriri, modificări sau abrogări legislative, pentru o aplicare clară a legii. În tot acest timp, echipa noastră vă stă la dispoziție pentru consultanță sau reprezentare și asistare în fața autorităților statului, având în vedere situația delicată în care ne aflăm.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.