S-a reglementat regimul trotinetelor electrice

Trotineta electrică este vehiculul tot mai des întâlnit pe străzile din România, reprezentând o reală alternativă la vehiculele poluante şi totodată o soluţie la decongestionarea traficului din oraşele mari.

Reglementare

Având în vedere frecvenţa cu care ne întâlnim cu utilizatori ai acestui mijloc de transport alternativ, se impunea ca folosirea trotinetei electrice să fie reglementată legal, atât pentru siguranţa utilizatorilor cât şi pentru a celorlalţi participanţi la trafic.

Astfel, în şedinţa de marţi (4 februarie 2020), Guvernul României a luat act de propunerile făcute de reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această problemă.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2002 cunoscută generic sub numele de “Codul Rutier” va cuprinde atât definiţia legală a trotinetei electrice precum şi limitele de viteză cu care utilizatorii se vor deplasa pe aceste vehicule. Totodată, codul rutier este completat şi cu privire la limitele de utilizare a acestor mijloace de transport.

 Definiţie

Trotineta electrică, după cum este definită la art. 101 din OUG 195/2002 este vehiculul utilizat pentru transportul unei singure persoane, cu două sau trei roți, articulat cu o bară în partea din față folosită ca dispozitiv de direcție, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6 km/h, dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu un motor electric.

Limite

Vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate însă, trotineta electrică nu face parte din această categorie. Cu toate acestea, utilizatorii vor respecta un regulament impus de lege.

Potrivit noilor prevederi legislative, circulaţia trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulaţia vehiculelor este de 50 km/h. Rezultă aşadar că trotineta electrică va circula pe carosabil în atâta timp cât este în localitate.

Cu toate acestea modificările arată că dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă.

Viteza legală admisă pentru circulaţia cu trotineta electrică este de 50 km/h.

Alte reguli importante

  • Pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani;
  • Trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Se interzice circulaţia pe drumurile publice în lipsa acestor dotări.
  • Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani. Cu toate acestea, este recomandată protecţia tuturor utilizatorilor, indiferent de vârstă;
  • Este interzisă circulaţia trotinetei electrice pe autostradă;
  • Este interzis transportul pasagerilor pe trotinete electrice;

Sancţiuni

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la utilizarea trotinetelor electrice atrage sancţionarea contravenţională a utilizatorilor iar amenzile pot fi destul de usturătoare.

În concluzie, trotineta electrică reprezintă încă o noutate pe piaţa din România şi un participant inedit la trafic. Prin reglementările aduse, se clarifică situaţia acestor mijloace de transport, găsindu-şi astfel locul în circulaţia pe drumurile publice. Pentru orice alte informaţii legate de utilizarea trotinetelor electrice, puteţi să ne contactaţi în vederea obţinerii unei consultanţe juridice.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.