Statul oferă familiilor sprijin financiar pentru angajarea unei bone

La finalul lunii mai va intra în vigoare legea nr. 35/2020 care prevede faptul că părinții vor putea solicita stat un sprijin financiar pentru angajarea unei bone. Condițiile impuse de lege sunt expres prevăzute și limitează aria părinților care ar putea beneficia de acest sprijin.

În primul rând, sunt în discuție doar serviciile legale oferite de bone. Sunt două variante în care familiile pot angaja o bonă: prin intermediul unei firme specializate cu acest gen de servicii sau printr-un contract de prestări servicii, de colaborare cu o bonă care lucrează independent ca persoana fizică autorizată. Este necesar ca bonele să dețină o calificare pentru îngrijire și supraveghere copii. Nu are relevanță dacă bona avea un „ part-time job” sau un „ full-time job”, aceasta trebuie să presteze serviciile cu o formă legală.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească părinţii?

Pentru a beneficia de sprijin financiar pentru angajarea unei bone, statul impune totuşi o serie de condiţii. O condiție aspră impusă de autorități este ca, pentru a beneficia de ajutorul de la stat, copilul ce necesită bonă trebuie să nu fie înscris la o creșă sau grădiniță, respectiv să fie preșcolar. Cu alte cuvinte, este necesar ca respectivii copii să nu frecventeze o formă de învâțământ, cazurile fiind mult restrânse.

Pentru situația actuală, în care creșele, grădinițele și scolile sunt închise, iar părinții trebuie să se întoarcă la locul de muncă, fără să aibă în grija cui lăsa copii, aceast sprijin financiar pentru angajarea unei bone nu este accesibil.

De asemenea, părinții care se află în concediu pentru creșterea copilului nu pot primi facilitățile financiare în cauză. În primul rând, părintele este acasă și poate avea grijă de copil și, în plus, primește indemnizația de creștere copil, elemente ce nu sunt permise de lege pentru aceste beneficii, fiind evident contradictorii.

Sumele de bani oferite vin de la bugetul autorităților locale, adică de la primării. Teoretic, anual, se vor aloca sume de bani la bugetul local care să aibă această destinație. De aici curge o altă condiție impusă părințiilor pentru a primi sprijin financiar pentru angajarea unei bone, aceea de a avea toate plățile efectuate la zi către autoritățile locale.

Practic, dacă o familie are probleme financiare, cu locuri de muncă prost plătite, care locuiesc cu chirie şi au mai mulți copii în întreținere, șansele le scad considerabil pentru accesarea acestui sprijin. Dacă nu au avut suficienți bani pentru a achita dările către autoritățile publice locale, sunt nevoiți acum să achite probabil niște sume mari, pe care nu le au, pentru a primi un ajutor financiar. Și asta doar pentru copii preșcolari, care nu sunt înscriși la creșă sau grădiniță.

Ce sume de bani pot primi familiile de la stat?

În funcție de venitul net lunar realizat pe membru de familie,  un sprijin financiar pentru angajarea unei bone poate varia între 710 lei, care este maximul pentru un venit de până la 2.100 lei, sau 250 de lei lunar, pentru un venit de până la 3.500 lei.

Aceste sume pot fi mici raportat la cheltuielile care le presupune angajarea unei bone. Depinde și de timpul în care bona este angajată să îngrijească preșcolarul, fiind și variante de bonă de sfârșit de săptămână sau bonă cu normă întreagă de opt sau mai multe ore pe zi.

În cuprinsul actului normativ sunt expuse toate actele necesare ce trebuie depuse la serviciul public de asistență socială, împreună cu toate condițiile ce trebuie îndeplinite de familii. Aceste proceduri se organizează la nivel local de către primării, acordarea sprijinului financiar fiind dată prin dispoziție a primarului.

Este cert că în următoarea perioadă se vor căuta mai ales bone care au forme legale de exercitare a activității. Pentru persoanele care doresc să fie independente, să poată negocia direct termenii prestării serviciului, echipa noastră vine în sprijinul lor pentru înființarea de PFA sau societăți comerciale.

Statul a făcut un prim pas pentru a veni în ajutorul familiilor care nu au sprijin în îngrijirea copiilor minori. Va urma intrarea în vigroare a legii în 31 mai 2020, după care vor putea începe efectiv procedurile pentru depunerea actelor și acordarea facilităților financiare.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.