Procedura pentru obținerea unui certificat de stare de urgență

Certificatul de stare de urgență (CSU) atestă faptul că operatorul economic a fost afectat din punct de vedere economic, de această pandemie.

În baza acestuia, statul oferă unele facilități financiare, menite să diminueze costurile unui operator, în situația în care nu are venituri suficiente.

Astfel, celor care dețin un astfel de certificat le vor putea fi acordate amânări de la plata serviciilor de utilități, precum electricitate, gaz, apă sau plata chiriilor.

În 25 martie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul nr. 791/2020 emis de către Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Acesta conține norme prin care se reglementează acordarea certificatelor de situații de urgență acelor operatori economici a căror domeniu de activitate a fost afectat în situația pandemiei de SARS-CoV-2, noul coronavirus.

Ordinul, clasifică acest certificat de stare de urgență în două tipuri:

Certificat de stare de urgență tip 1- albastru

Se adresează acelor agenți economici care solicită acordarea CSU în baza declarației pe proprie răspundere. Printr-o declarație pe propria răspundere, solicitanții arată că activitatea firmei lor a fost întreruptă total sau parțial din pricina deciziilor emise de autorități pe timpul stării de urgență.

În această categorie de operatori economici sunt incluși cei care au suspendat activitatea ca urmare a emiterii Ordonanței Militare nr. 1/2020.

Cu titlu de exemplu, se aplică organizatorilori de evenimente, îngrijire personală etc

Certificat de stare de urgență tip 2- galben

În această situație CSU se eliberează tot printr-o declarație pe proprie răspundere.

Din aceasta trebuie să rezulte că firma deținută are diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu 25% față de încasările din ianuarie-februarie 2020.

Cererea trebuie depusă de către solicitant electronic prin platforma http://prevenire.gov.ro/.

Este foarte esențial să se rețină faptul că solicitarea poate fi făcută DOAR ELECTRONIC prin intermediul platformei și nu fizic!

Actele necesare pentru eliberarea CSU

  1. Documente din care să reiasă datele de identificare, ca Certificat unic de înregistrare, C.I. reprezentant legal, certificat constatator eliberat de ONRC;
  2. Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal;
  3. Documentele care stau la baza cererii, din care să rezulte diminuarea încasărilor- balanța contabilă pe lunile în cauză, pentru comparație.

Documentele trebuie semnate electronic, iar în situația în care nu se deține semnătură electronică, se va semna olograf, clasic, iar ulterior documentele încărcate pe platforma indicată.

În situația în care se semnează olograf este necesară desemnarea unui împuternicit care să realizeze semnătura electronică.

Autoritățile vor realiza acțiuni de inspecție și control, în cadrul cărora vor verifica documentele care atestă declarația pe propie răspundere dată de solicitant.

Certificatul de situație de urgență se eliberează de Comisiile de Analiză a cererilor de eliberate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

În funcție de întinderea prejudiciului, termenul de emitere a certificatului de situație de urgență în format electronic, este între 5 și 20 de zile lucrătoare.

Emiterea de către autorități a acestui certificat de situație de urgență devine un real sprijin pentru operatorii economici afectați de pandemia cu noul coronavirus.

În această împrejurare deosebită, toate actele se vor depune în format electronic, urmând ca și certificatul emis să fie tot electronic.

Echipa noastră de avocați vă poate acorda consultanță juridică de specialitate pentru întocmirea și depunerea actelor necesare pentru eliberarea acestui certificat de situație de urgență.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.