Search
Close this search box.

Nu am primit bon fiscal. Complicitate la evaziune fiscala?

Ordonanța de urgentă nr. 28/1999 actualizată, împreună cu normele metodologice de punere în aplicare, reglementează condițiile pentru emiterea bonurilor fiscale.

Comercianții sunt obligați să emită bonuri fiscale, chitanțe sau facturi pentru produsele pe care le comercializează sau serviciile pe care le prestează.

Regulile legale privind bonurile fiscale

Obligația și diligența de emitere a bonului fiscal este în sarcina operatorului economic, care va fi sancționat dacă nu respectă normele legale. Astfel, dacă comerciantul nu emite bonul fiscal, comite o faptă sancționată contravențională.

Indiferent de modalitatea de plată, numerar sau cu cardul, oligația de eliberare a bonului fiscal este existentă. În situația în care clientul solicită, dar nu primește bonul, acesta poate să nu achite contravaloarea produselor sau serviciilor.

Clientul are obligația de a păstra bonul fiscal până la ieșirea din unitatea de unde a comercializat produse. Dacă din neglijență acesta omite să ridice sau să solicite bonul, nu va fi sancționat, atât timp cât nu are intenția de a frauda.

Există situații excepționale în care, spre exemplu, casa de marcat care emite bonul este defectă sau este o pană de curent electric. În aceste situații, operatorul economic poate să emită chitanță și factură, în care sunt trecute datele necesare identificării produselor și sumelor aferente.

De asemenea, clientul, poate solicita anterior emiterii bonului fiscal, ca în cuprinsul acestuia să fie trecut codul de identificare fiscală, în scopuri de TVA. De asemenea, la cererea prealabilă, se poate emite factură fiscală, cu date de identificare furnizate de către client.

Operatorul econimic nu poate refuza nejustificat emiterea bonului fiscal, chitanței sau facturii la solicitarea clientului, pentru produsele sau serviciile furnizare.

Interesul statului: combaterea evaziunii fiscale

În ultimii ani, s-au introdus diferite medote care să ducă la respectarea prevederilor legale de către participanții la actul comerical.

În acest sens, Agenția Națională Antifraudă a introdus un TelVerde prin intermediul căruia, cetățenii pot semnaliza nerespectările legii. Prin apelarea numărului 0800.800.085, pot fi semnalate cazuri în care nu se emit bonuri fiscale sau diferite nereguli din acest domeniu. Astfel, cetățenii au la dispoziție non-stop o metodă rapidă prin care să anunțe abaterile legale săvârșite de către operatorii economici.

O altă medodă prin care se încurajează respectarea cadrului legal o reprezintă loteria bonurilor fiscale

Prin intermediul acestei loterii, clienții au șansa să câștige un premiu în bani, pe baza bonului fiscal. Lunar, se extrage aleatoriu numărul de bon fiscal câștigător, iar persoana căruia îi aparține acel bon primește un premiu în bani. Pentru a intra în posesia sumei, câștigătorul trebuie să dețină încă fizic bonul fiscal, pe care îl va prezenta la solicitare.       

Utilizând această metodă, statul determină clienții să solicite bonurile fiscale, de la comercianți și să le păstreze. Astfel, prin eliberarea și păstrarea bonului fiscal, există dovada de primire a unor sume de bani și de furnizare a unor produse sau servicii. Agenții economici sunt constrânși să introducă în contabilitate toate bonurile emise, și astfel nu se fraudează statul.

Sancțiuni legale

În principal, neemiterea bonului fiscal sau emiterea acestuia sub valoarea reală sau emiterea cu date eronate, duce la sancționarea contravențională a operatorului econimic. Dacă, cu intenție, clientul nu cere sau nu ia bonului fiscal, în scopul de a frauda legea, devine complice și va fi sancționat.

Printre sancțiuniile ce pot fi aplicate se numără amenzi contravenționale de la 300 de lei care pot urca până la 1800 de lei. Sumele pot fi și mai ridicate în situația în care într-un termen de 30 de zile de la aplicarea sancțiunii, se constată noi abateri de la prevederile legale.

Pe lângă aplicarea amenzii, sancțiunea poate să constea și în suspendarea activității comerciantului pe o anumită perioadă și sigilarea spațiului unde se desfășoară activități.

În situația în care operatorul economic omite să evidențieze în actele contabile operațiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate, sau să introducă operațiuni fictive, comite infracțiunea de evaziune fiscală, iar orice persoană care sprijină cu intenție va deveni complice.

Consultarea unui avocat în astfel de situații poate duce la lămurirea persoanei fizice sau juridice asupra sancțiunii aplicate. Împreună se pot găsi soluții pentru probleme ivite, care să elimine sau să reducă sancțiunile primite.

În concluzie, clienții care nu primesc sau nu cer bonuri fiscale, din greșeală, nu răspund contravențional sau penal. Dacă săvârșesc astfel de fapte cu intenția de a frauda sau de a ajuta comerciantul să evite aplicarea legii, devin autorii unor fapte ilicite, sancționate corespunzător.

Așadar, un bun cetățean va ridica mereu bonul fiscal, sau îl va solicita operatorului economic pentru a contribui la aplicarea conformă a legii.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.