Noutăți privind ordinea și liniștea publică

În data de 26 Ianuarie 2020 au intrat în vigoare noile reglementări în domeniul care reglementează ordinea, liniștea și siguranța publică. Acestea sunt prevăzute de legea nr. 192/2019 prin care se modifică parțial Legea nr. 61/1991.

Principalele schimbări constau în majorarea cuantumului amenzii pentru unele contravenții, dar și introducerea sancțiunii de activitate în folosul comunității pentru contravenienți.

Noutăți

 Astfel, potrivit art. 2 pct. 27 constituie contravenție „organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social, în mediul urban”, și se pedepsește conform art. 3 alin. (1) lit. d și art. 41 .

Cu alte cuvinte, dacă se organizează petreceri private, care duc la tulburarea liniștii și ordinii publice, polițiștii sesizați vor putea sancționa cu amendă.

Sancțiunea poate fi între 2.000 și 3.000 de lei, față de amenda anterioară cuprinsă între 500 și 1.500 de lei. În plus, dacă se constată că aceleași persoane au repetat această faptă într-un interval de 24 de ore, amenda prevăzută este între 3.000 și 6.000 de lei. Alternativ amenzii se poate aplica și sancțiunea de a presta activități în folosul comunității între 100 și 150 de ore.

Într-un exemplu concret, dacă la un imobil aflat în apropierea unor locuințe se organizează o petrecere, care prin volumul ridicat al zgomotului tulbură vecinii, aceștia din urmă pot anunța organele de poliție. Poliția va putea aplica o amendă în cuantum mai mare din data de 26 Ianuarie 2020. Dacă, cu toate acestea, petrecerea continuă, iar poliția este din nou sesizată, se va aplica o amendă în cuantum și mai ridicat sau se vor stabili ore pentru prestarea muncii în folosul comunității.

Sancţiuni noi

Pentru tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote, dar de data aceasta produse cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă, prevăzută de art. 2 pct. 25, cuantumul amenzii a rămas același.

Modificarea adusă în acest caz constă în faptul că, comiterea repetată a faptei într-un interval de 24 de ore, duce la posibilitatea acordării unei amenzi de la 500 la 1.500 de lei sau prestarea a 50-100 de ore de activități în folosul comunității.

În acest caz tulburarea ordinii și liniștii publice este creată prin orice alte zgomote decât cele provenite de la o petrecere. Spre exemplu, la renovarea locuinței se folosesc în orele de liniște ustensile care creează zgomot puternic, precum bormaşina sau ciocanul pneumatic, vecinii vor putea sesiza Poliția, care poate aplica sancțiunile nou introduse.

Într-o altă ordine de idei, cuantumul sumei amenzii este ridicat și în cazul în care persoanele somate refuză prezentarea datelor pentru stabilirea identității sau prezentarea la sediul poliției, la solicitarea organelor abilitate.

Astfel, amenda anterioară era prevăzută între limitele a 100 și 500 de lei, iar după intrarea în vigoare a legii, minimul este de 500 de lei, valoarea putând ajunge până la 1.500 de lei.

Printre altele, au fost modificate sancțiunile aplicate pentru contravenții precum alarmarea publicului și a autorităților cu un pericol care nu este real sau lăsarea nesupravegheată a animalelor care constituie un pericol.

Asupra acestor sancțiuni contravenționale se pot formula plângeri contravenționale la instanțele de judecată, care pronunță hotărâri de admitere sau respingere a acestora. Sprijinul unor avocați poate crește șansa de admitere a plângerii și evitarea plății amenzii.

Sancțiunile nou introduse și cuantumurile ridicate ale amenzilor în ceea ce privește ordinea și liniștea publică sunt aplicabile din data de 26 Ianuarie 2020 și privesc categoriile de contravenții stabilite prin actul normativ.

Pentru mai multe informați contactează un avocat!       

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.