Punerea sub interdicţie judecătorească este neconstituțională

Decizia Curții Constituționale nr. 601/2020  a fost publicată în Monitorul Oficial recent, dată de la care instituția punerii sub interdicție judecătorească a persoanelor care nu au discernământul necesar pentru a-și ocroti interesele este suspendată de drept.

Norma legală declarată neconstituțională este art. 164 alin. (1) din Codul Civil care prevede că „persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească .” Așa cum am arătat și cu o altă ocazie,  interdicția judecătorească este o măsură de ocrotire a persoanelor lipsite de discernământ, din cauza alienației sau debilității mintale, care nu își pot ocroti singure interesele. Principala consecință a punerii unei persoane sub interdicție este că aceasta nu va mai putea încheia singură acte juridice, având un ocrotitor legal care va efectua aceste demersuri în numele ei.

Motivarea deciziei de neconstituționalitate

Curtea Constituțională a motivat decizia prin faptul că măsura luată față de persoanele puse sub interdicție nu oferă suficiente garanții pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

S-a reținut că orice măsură de ocrotire trebuie să respecte un grad de proporționalitate în raport cu capacitatea persoanei, să se aplice pentru perioade scurte de timp, cu posibilitatea de a fi revizuite periodic. În plus, trebuie să se țină cont de diferitele grade de incapacitate, de diferitele forme pe care lipsa discernământului le poate avea.

Spre exemplu, lipsa discernământului poate fi totală sau parțială, reversibilă sau ireversibilă, iar măsurile de ocrotire dispuse este nevoie să fie adaptate și în raport de aceste clasificări.

Totodată, Curtea a reținut că pentru fiecare grad de dizabilitate ar trebui să fie asociat un grad de ocrotire adecvat. Se urmărește ca o incapacitate să nu ducă la pierderea tuturor drepturilor, pe o perioadă nedeterminată de timp.

Reglementarea anterioară a punerii sub interdicție

Conform instituției punerii sub interdicție persoana lipsită de discernământ din cauza alienației sau debilității mintale, care nu se poate îngriji singură de interesele sale, în baza unor decizii medicale, se adresează instanței de judecată.

Este numit un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicție judecătorească, care îl va îngriji și ocroti din toate punctele de vedere, având posibilitatea să încheie acte în numele persoanei. Actele juridice încheiate de persoana pusă sub interdicție sunt anulabile, chiar dacă au fost încheiate la data când aveau discernământ.

În situația în care au încetat cauzele care au provocat interdicția, persoana pusă sub interdicție poate introduce o cerere la instanța de judecată pentru ridicarea interdicției judecătorești. Așadar, interdicția judecătorească poate să înceteze, dacă nu mai există cauzele care au dus la aplicarea acesteia.

Consecințele declarării neconstituționale a punerii sub interdicție

Conform art. 147 alin. 1 din Constituția României,  normele legale declarate neconstituționale sunt suspendate de drept pe o perioadă de 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial. În acest interval de timp, Parlamentul sau Guvernul trebuie să rectifice textul legal astfel încât să fie în concordanță cu prevederile Curții. În măsura în care acest lucru nu se întâmplă, dispozițiilor legale le încetează efectele juridice.

Cu alte cuvinte, art. 146 alin. 1 din Codul Civil nu mai este aplicabil până când nu se va modifica legea, astfel încât să fie înlocuite normele neconstituționale.

Este în interesul tuturor ca o nouă reglementare să fie cât mai repede adoptată și aplicabilă, deoarece instituția punerii sub interdicție judecătorească este esențială pentru persoanele lipsite de discernământ și aparținătorii acestora.

Concluzionând, prin decizia dată de Curtea Constituțională, se urmărește ca persoanelor lipsite de discernământ și care ar putea fi puse sub interdicție, să le fie respectate drepturile fundamentale. Se dorește ca noua reglementare să prevadă posibilitatea adoptării unei măsuri de punere sub interdicție judecătorească proporțională cu gradul de incapacitate al persoanei în cauză, iar cauzele care au dus la luarea acestor măsuri să fie verificate periodic, fiind oricum măsuri luate pe perioade determinate de timp.

Rămâne de văzut care vor fi consecințele aceste decizii de neconstituționalitate, când vor li înlocuite cu altele adecvate și dacă acelea vor veni mai mult în sprijinul persoanelor care au nevoie de ocrotire.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.