Pedepse mai mari pentru infracțiunile sexuale comise asupra minorilor

Legea nr. 217/2020  pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală a intrat în vigoare în data de 2 noiembrie 2020 şi sporeşte pedepsele pentru infracţiunile sexuale comise asupra minorilor.

Această lege prevede măsuri mai aspre pentru persoanele care săvârșesc fapte de natură penală contra libertății și integrității sexuale. Limitele speciale de pedeapsă sunt majorate, sunt mai bine ocrotiți minorii cu o vârstă mai mare, iar unele infracțiuni sunt imprescriptibile.

Potrivit unui raport  al Uniunii Europene,  cele mai multe victime ale unor infracțiuni de trafic de persoane au cetățenia română.  Un procentaj de 74% din totalul de victime identificate în UE sunt cetățeni români și 61% dintre acestea sunt victime exploatate sexual de origine română. Există o disproporție vădită între România și alte state ale Uniunii, în ceea ce privește numărul ridicat de victime ale infracțiunilor sexuale.

Infracţiunile sexuale comise asupra minorilor devin fapte imprescriptibile

Persoana care a comis o astfel de faptă poate fi oricând trasă la răspundere penală pentru cele întâmplate, indiferent cât de mult timp a trecut de la  săvârșirea faptei. Reglementarea anterioară prevedea faptul că, termenul prescripției răspunderii penale începe să curgă din momentul în care victima agresiunilor împlinește vârsta majoratului. Infracțiunile de viol și act sexual cu un minor se adaugă pe lista infracțiunilor pentru care nu este termen de prescripție, printre care se regăsesc omorul sau faptele care au ca urmare decesul victimei.

Decizia de a modifica acest element, prin care autorul unor astfel de fapte să poate fi oricând tras la răspundere este una necesară și potrivită. Persoanele care comit infracţiunile sexuale asupra minorilor lasă un impact uriaş asupra victimelor, lăsând urme iremediabile, iar viața acestora fiind total schimbată.

Înăsprirea pedepselor pentru faptele comise asupra minorilor

Limitele speciale de pedeapsă pentru unele dintre infracțiunile sexuale comise asupra minorilor au fost mărite prin ultima modificare a Codului Penal.  Pentru faptele de viol, săvârșite în formă simplă limita minimă este de 5 ani, iar cea maximă de 10 ani. Dacă faptele au dus la decesul victimei pedeapsa este închisoarea de la 9 la 18 ani, față de închisoarea de la 7 la 18 ani cum era prevăzut anterior. Referitor la infracțiunea de act sexual cu un minor, daca fapta a fost săvârșită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani sau sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (3) limita maximă de pedeapsă a urcat de la 7 la 9 ani. Pedeapsa este majorată și pentru infracțiunea de racolare de minori, în prezent fiind de la 6 luni la 3 ani, față de o lună la un an.

Modificarea limitelor de vârsta pentru minori

Legea prevede pedepse și condiții diferite pentru tragerea la răspundere penală a autorilor unor fapte contra libertății și integrității sexuale, în funcție de vârsta victimelor.

Astfel, în ceea ce priveşte reglementarea, infracţiunile sexuale comise asupra minorilor suferă următoarele modificări: actul sexual cu un minor în formă simplă, este sancționat dacă vârsta minorului este între 14 și 16 ani, iar dacă victima are sub 14 ani pedeapsa este mai mare. Vechea reglementare prevedea ca vârsta a victimelor între 13 și 15 ani. Limita de vârstă se modifică și în cazul infracțiunii de corupere sexuală a minorilor, unde vârsta de 13 ani este înlocuită cu vârsta de 14 ani. În general, vârsta de 13 ani prevăzută în Codul Penal pentru infracțiunile contra integrității sexuale a fost modificată cu vârsta de 14 ani, având ca scop ocrotirea victimelor pe o perioadă mai mare de timp.

O altă modificare importantă se referă la aplicarea legii penale române în cazul infracțiunilor comise în străinătate de cetățeni români sau persoane juridice române indiferent de pedeapsa din România, chiar dacă fapta nu e prevăzută ca infracțiune în legea penală a țării unde aceasta a fost săvârșită.

Modificarea survenită în Codul de Procedură Penală

Tot la capitolul infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, pentru o mai bună prevenție și aplicare a legii, au survenit modificări în ceea ce privesc măsurile preventive. Astfel, art. art. 223 alin. (2) Cod Procedură Penală prevede faptul că arestarea preventivă a inculpatului poate fi luată și dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârșit o infracțiune intenționată de viol, act sexual cu un minor, racolarea minorilor în scopuri sexuale.

Toate aceste măsuri urmăresc protejarea sporită a persoanelor vulnerabile, cum sunt minorii. Prin modificarea vârstei se dorește protejarea și mai îndelungată a minorilor, care pot deveni cu ușurință victimele unor agresiuni sexuale, din pricina lipsei de cunoștințe, experiență sau putere. Aceste măsuri erau necesare și sunt binevenite în legislația națională, având în vedere rapoartele negative în această privință. Echipa noastră de avocați din Cluj-Napoca vine în sprijinul persoanelor care necesită asistenţă, consultanță sau reprezentare în fața organelor de cercetare penală, pentru soluţionarea dosarelor.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.