Search
Close this search box.

Înfiinţare SRL. Acte necesare şi procedură

Este bine cunoscut faptul că înfiinţarea unei Societăţi cu Răspundere Limitată (pe scurt, SRL) implică o serie de acte şi deplasări care nu sunt la îndemâna oricui.

Mai jos veţi găsi o listă cu actele necesare pentru înfiinţarea unui SRL precum şi procedurile care trebuie urmate.

Acte şi proceduri

Înfiinţarea unui SRL este de regulă o procedură în doi paşi în ceea ce priveşte demersurile care trebuie efectuate la Registrul Comerţului.Primul pas constă în alegerea denumirii firmei. Astfel, viitorul administrator al firmei sau o persoană împuternicită, de regulă un avocat, se prezintă la Registrul Comerţului cu formularul pentru alegerea denumirii completat. Acesta va conţine trei variante de denumire in ordinea preferinţei.

Important de reţinut este faptul că spre deosebire de vechea reglementare în materie de societăţi comerciale, pasul rezervării denumirii este unul care se face fără niciun cost.        

Având astfel dovada rezervării denumirii, se redactează actul constitutiv şi statutul societăţii. Prin acest act se stabileşte sediul societăţii, activităţile pe care societatea le va desfăşura precum şi aspecte referitoare la capitalul social sau administrarea societăţii. Fiind actul care va stabili toate aceste detalii importante, este recomandat ca acesta să fie redactat de un profesionist deoarece există posibilitatea ca, urmând un model de act constitutiv găsit pe internet, acesta să nu fie conform cu normele veşnic schimbătoare de la Registrul Comerţului.

Următorul demers care trebuie urmat este deschiderea contului de capital social şi vărsarea capitalului social iniţial al societăţii. Trebuie menţionat faptul că acest demers trebuie făcut fie de către viitoarul administrator al societăţii, fie de avocatul însărcinat cu înfiinţarea societăţii. Capitalul social minim care trebuie depus la acest moment este de 200 de lei. Această sumă se recuperează după eliberarea actelor de la Registrul Comerţului.

Având toate aceste acte întocmite, se întocmeşte un dosar care, printre altele mai conţine formularele de înregistrare în Registrul Comerţului, dovada sediului, acordul vecinilor, declaraţii pe proprie răspundere date de asociaţi şi administrator sau dovada rezervării denumirii.

Art. 56 din Legea 129/2019 impune de la momentul intrării sale în vigoare ca asociaţii care au o cotă de cel puţin 25% din veniturile societăţii, să dea o declaraţie privind beneficiarii reali, urmând să fie înscrişi în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

Astfel, asociaţii care se încadrează această categorie vor da declaraţia  în faţa unui angajat al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului iar declaraţia va face parte integrantă din documentaţia depusă în vederea înfiinţării firmei.

Cât durează înfiinţarea unui S.R.L. ?

Răspunsul la această întrebare depinde de o serie de factori importanţi. În primul rând, dacă actele sunt întocmite de un avocat, acestea vor putea fi pregătite pentru a fi depuse în aproximativ două zile, întrucât un avocat are posibilitatea de a certifica şi a da dată certă unor acte din dosar – lucru cerut expres de Registrul Comerţului.

Odată înregistrat dosarul, actele vor fi eliberate de la ONRC în termen de două zile dacă totul este în regulă. În situaţia în care lipsesc acte din documentaţie sau acestea nu sunt corect întocmite, procedura presupune acordarea unui termen de două săptămâni în vederea completării dosarului. Dacă în acest termen nu se depun actele solicitate suplimentar de ONRC, dosarul se respinge.

Din acest motiv, recomandăm angajarea unui specialist pentru întocmirea actelor in vederea înfiinţării unui SRL.

Costurile pentru înfiinţarea unui SRL

În ceea ce priveşte costurile minime pentru înfiinţarea unui SRL, acestea sunt mai scăzute decât aţi putea crede. Publicarea în Monitorul Oficial al Statului şi Actului Constitutiv costă aproximativ 200 de lei.

De asemenea, la deschiderea contului de capital social al Societăţii, se varsă suma minimă de 200 de lei – bani care vor putea fi retraşi ulterior înregistrării Socităţii In Registrul Comerţului.

Pe lângă sumele enumerate mai sus, pot interveni costuri aferente serviciilor juridice oferite de specialişti: onorariu avocaţial, taxe notariale în situaţia în care alegeţi să apelaţi la notar pentru certificarea actelor sau taxe pentru traducător, în situaţia în care unul dintre asociaţi este cetăţean străin, nevorbitor de limba română.

În concluzie, înfiinţarea unui SRL nu este un efort aflat la îndemâna oricui, această procedură presupunând redactarea diverselor acte şi efectuarea unor deplasări, lucruri pe care un specialist le poate face mult mai uşor decât dumneavoastră.

Pentru mai multe informați contactează un avocat!       

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.