Search
Close this search box.

Inducerea în eroare

Inducerea în eroare a publicului este un atribut al mărcii care trebuie evitat în momentul conceperii acesteia. Sunt prevăzute expres de lege posibilităţile mărcii de a induce în eroare cu privire la provenienţa geografică sau cu privire la calitatea sau natura produsului sau serviciului. Cu toate acestea, condiţia aceasta se extinde asupra oricărei posibilităţi de inducere în eroare a consumatorului în legătură cu alte aspecte ale mărcii înregistrate.

Inducerea în eroare cu privire la provenienţa geografică

În momentul conceperii unei mărci, există tendinţa de a indica originea mărcii pentru a întări în percepţia consumatorului că produsul sau serviciul este de o calitate superioară sau că acesta vine dintr-o zonă unde calitatea superioară este de notorietate.

Încă dintr-o fază incipientă, această tendinţă trebuie oprită întrucât legea este foarte clară cu privire la acest aspect. OSIM va respinge mărcile care au în conţinutul lor o provenienţă geografică menită doar să impresioneze consumatorul fără ca antreprenorul să dovedească faptul că produsul sau serviciul său este strict legat de acel loc.

De regulă, este bine să evitaţi in denumirile dumneavoastră orice sintagma care ar putea să conţină numele unui oraş, al unei zone sau de fapt orice denumire geografică.

Inducerea în eroare cu privire la calitatea sau natura produsului sau a serviciului

Chiar dacă de cele mai multe ori, antreprenorul este convins de calitatea superioară a produsului sau serviciului cu care intră pe piaţă, practica OSIM este constantă în a respinge denumiri autolaudative. Termeni precum “calitate superioară”, “cel mai bun”, “cel mai proaspăt” sau orice alt adjectiv laudativ nu îşi au locul în cadrul unei denumiri pe care OSIM să o accepte la înregistrare.

Această condiţie este respectată la nivel european, nu este un argument de care doar OSIM se leagă pentru a respinge înregistrarea unei mărci. Chiar dacă produsul sau serviciul este de calitatea superioară percepută de antreprenor, OSIM va analiza strict din punct de vedere juridic denumirea supusă înregistrării. Cu alte cuvinte, oficiul nu va testa în adevăratul sens al cuvântului produsele sau serviciile care se doresc a fi protejate.

Cu privire la natura produsului sau serviciului, din nou este important ca aceasta să nu fie menţionată în cadrul denumirii mărcii. Această condiţie vine în completarea argumentului privind descriptivitatea mărcii.

Posibilitatea mărcii de a induce în eroare publicul se apeciază ca de fiecare dată prin prisma consumatorului mediu din cadrul publicului vizat de respectivul produs sau serviciu pentru care se solicită înregistrarea.

Consumatorul mediu, care acţionează cu un grad rezonabil de atenţie, diligenţă şi circumspecţie faţă de produsele pe care le achiziţionează, va fi indus în eroare, în principiu, doar de o rea intenţie sau de o greşeală flagrantă.

În cocluzie, deşi condiţia aceasta trebuie să fie respectată în momentul în care concepeţi marca, nu ar trebui să fie un obstacol în alegerea denumirii mărcii, atâta timp cât întregul proces este caracterizat de buna credinţă.


Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.