Agravarea sancțiunilor privind încălcarea ordinului de protecție

Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice a fost supusă în ultima perioadă unor modificări importante, cele mai recente referindu-se la sancţiunile aplicate pentru încălcarea ordinului de protecţie. Au fost introduse elemente pentru sancționarea violenței cibernetice, pentru emiterea ordinului de protecție provizoriu sau condiții pentru revocarea ordinului , abordate de către echipa noastră în diferite ocazii.

Modificările aduse legii, care au fost promulgate de către președintele țării privesc elemente din sfera sancțiunilor. Persoanele împotriva cărora este emis ordinul de protecție sunt obligate să respecte dispozițiile impuse de către instanța de judecată. În ipoteza în care acestea încalcă măsurile impuse săvârșesc o infracțiune sancționată conform legii penale.

Sporirea duratei închisorii pentru încălcarea ordinului de protecţie

Scopul ordinului de protecție este de a ocroti victima unor violențe fizice și psihice iscate în mediul familial de către agresor. Prin emiterea ordinului, persoanei în cauză îi sunt impuse anumite obligații, precum interdicția de a se apropia de victimă pe o perioadă de mai multe luni sau obligația de a părăsi imobilul unde locuiește victima, chiar dacă este locuință comună.

Pericolul în care se află victimele acestor tipuri de agresiuni este foarte mare. Sunt extrem de multe cazuri în care autorităţile se lovesc de încălcarea ordinului de protecție, victimele fiind din nou agresate sau chiar ucise. Agresorii nu erau opriți de pedeapsa scăzută ce riscau să le fie aplicată în situația în care încălcau măsurile impuse, iar victimele aveau foarte mult de suferit. Din acest motiv, reprezentanții Poliției Române au propus modificarea legii în sensul majorării limitelor de pedeapsă.

Astfel, până în prezent agresorii care nu respectau dispozițiile impuse riscau o pedeapsă cu închisoare cuprinsă între o lună și un an. O sancțiune extrem de redusă în comparație cu valoarea socială care e pusă în pericol și anume sănătatea fizică și psihică a victimelor sau chiar viața acestora. După modificarea legii, limitele pedepsei pentru încălcarea ordinului de protecție cresc, fiind stabilit intervalul de la 6 luni la 5 ani.

Noi prevederi: Avocat din oficiu gratuit pentru victime

Odată cu modificarea Legii 217/2003  privitor la limitele sancțiunii, protecția victimelor violenței domestice se sporește și prin alte moduri. Este vorba despre acordarea asistenței juridice din oficiu obligatorie pentru persoanele care solicită emiterea unui ordin de protecție, dacă acestea nu au avocat. Anterior acestei modificări doar agresorul beneficia de asistență juridică gratuită, având în vedere faptul că acestuia îi erau îngrădite anumite drepturi esențiale.

            Desemnarea unui avocat din oficiu obligatoriu este o măsură utilă și binevenită, având în vedere situația delicată în care se află victima. Un avocat din oficiu, căruia solicitantul emiterii ordinului nu este nevoit să îi achite onorariu, este un real sprijin pentru acesta. Poate îndruma victima în vederea alegerii măsurilor ce să fie luate, o poate sfătui și încuraja.

            Noile modificări promulgate se aplică pentru ambele ordine de protecție, indiferent dacă este vorba despre cel provizoriu, emis de organele de poliție sau de cel emis de organele judiciare.

            Noutățile aduse sporesc protejarea victimelor violenței domestice, autoritățile au venit în sprijinul acestora pentru a preveni și stopa astfel de incidente neplăcute, petrecute, din nefericire, în număr mare în țara noastră.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.