Proiect de lege privind funcționarea instanțelor de judecată după reguli noi

În contextul dinamicii și răspândirii virusului SARS-CoV-2, o parte a practicienilor în domeniul justiției au propus  anumite reguli noi care schimbă funcţionarea instanţelor de judecată. Prin aceste propuneri legislative se urmărește aplicarea unor măsuri exacte, temporare, pe durata stării de alertă și încă 30 de zile ulterior încetării acesteia. Măsurile prevăd sporirea protecției participanților la actul de justiție împotriva îmbolnăvirii cu coronavirus.

Drepturile esențiale ale cetățenilor se urmărește a fi respectate într-o manieră mixtă, care să permită exercițiul a cât mai multe astfel de drepturi. Ținând cont de dinamica situației epidemiologice, dreptul la sănătate al populației este prioritar. Cu toate acestea, nu pot fi neglijate celelalte drepturi precum dreptul la integritate fizică, la un proces echitabil sau la înfăptuirea justiției. Din acest motiv ministerul justiției a lansat în dezbatere publică acest proiect de lege.

Noi reguli propuse în materie civilă

Proiectul de lege prevede posibilitatea ca instanța să decidă ca ședințele de judecată să aibă loc prin mijloace de comunicare la distanță. Acest lucru este posibil doar dacă părțile sunt de acord, iar în cuprinsul citației se va face mențiune despre aceasta și modalitatea tehnică de accesare și logare. Mijloacele de telecomunicație trebuie să permită identificarea părților, să garanteze securitatea, integritatea, confidențialitatea și calitatea transmisiunii.

Se dorește tehnologizarea actului de justiție cât mai mult posibil, şi transformarea acestuia într-un proces mai cursiv, mai practic, astfel încât să se observe un plus vizibil în ceea ce priveşte funcţionarea instanţelor de judecată. Din acest motiv, instanțele vor comunica actele de procedură prin fax, poștă electronică sau alte mijloace care asigura confirmarea primirii textului. În plus, părțile pot fi înștiințate telefonic sau prin mijloace de comunicare la distanță despre pronunțarea hotărârilor, fixarea anumitor ore pentru judecarea cauzei.

Potrivit propunerii legislative, termenele de judecată vor putea fi stabilite de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi, în funcție de obiectul concret al fiecărei cauze. Se propune ca citațiile și listele proceselor întocmite să cuprindă ora aproximativă pentru strigarea cauzei. Sunt unele instanțe de judecată care au implementat deja aceste măsuri, precum cele de pe raza Curții de Apel Cluj care au aceste elemente. Spre exemplu, listele cu ședințele de judecată se pot vizualiza în 48 de ore înainte pe site-ul Curții de Apel Cluj.

Avocații, traducătorii sau interpreții pot participa la ședința de judecată prin mijloace audio-video, fără a fi prezenți fizic în sala de judecată. În plus, în situația în care participanții la o cauză locuiesc într-o altă localitate decât cea unde cauza este judecată, instanța în a cărei circumscripție este situată localitatea în care se află părțile, reprezentanții părților sau alți participanți la proces asigură, cu acordul acestora, echipamentele audiovideo necesare participării lor la ședințele de judecată prin mijloacele audio-video.

Propuneri de modificări în materie penală

În primul rând, persoanele private de libertate se pot audia prin videoconferință, la locul de detenție, fără a fi necesar acordul acestora. În acest sens, organul judiciar trebuie să se asigure că prin această metodă este respectată buna desfășurare a procesului, iar drepturile părților sunt respectate. Spre deosebire de aceștia, audierea prin mijloace tehnice a persoanelor aflate în stare de libertate se poate realiza doar cu acordul lor. În acest caz, înregistrarea audierii prin mijloace tehnice audio-video este obligatorie.

Fac excepție de la aceste propuneri inculpații minori, cauzele care au ca obiect reabilitare judecătorească sau situația în care instanța de judecată declară ședința  de judecată nepublică.

Unele instanțe din țară au luat deja unele dintre măsurile propuse prin proiectul legislativ, precum Curtea de Apel Timișoara, Curtea de Apel Oradea sau Curtea de Apel Alba.

Toate aceste prevederi urmăresc îmbunătățirea actului de justiție în paralel cu respectarea măsurilor privind prevenirea îmbolnăvirii și răspândirii noului virus SARS-CoV-2. Funcţionarea instanţelor de judecată este îmbunătăţită prin noile reglementări iar participanţii la actul de justiţie sunt adevăraţii beneficiari.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.