Search
Close this search box.

Forța majoră în contextul Covid-19

Clauza de forța majoră și caz fortuit sunt prevăzute în majoritatea contractelor, dar foarte rar acestea sunt luate în serios datorită probabilității scăzute ca aceastea să devină aplicabile.

În contextul răspândirii rapide a virusului covid-19, autoritățile au impus o serie de obligații menite să prevină propagarea acestuia.

O astfel de obligație este de a nu se organiza evenimente în spații închise care presupun prezența unui număr mai mare de 99 de persoane, conform unui comunicat a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta

Neîndeplinirea obligaților din cauza restricțiilor impuse

În aceste situații, multe obligații contractuale nu mai pot fi onorate din cauza limitărilor impuse de autorități.

Spre exemplu, evenimentele private care presupun participarea unui număr mai mare de 99 de persoane sunt fie amânate, fie le este cerut beneficiarilor să reducă numărul participanților, fapt nedorit de niciuna dintre părți.

Întrebarea legitimă este cine răspunde pentru pagubele și disconfortul creat. Răspunsul ar trebui să vină din cuprinsul contractelor încheiate sau din prevederile Codului Civil.

Majoritatea contractelor, fie ele de prestări servicii, achiziții sau vânzare au inserat un capitol destinat forței majore și cazului fortuit. Din nefericire, se vorbește succint despre acestea, iar părțile semnatare de multe ori nici nu citesc acel capitol.

Dacă în contracte nu este prevăzut, se aplică Codul Civil, având în vedere că orice raporturi juridice contractuale se completează cu prevederile legale în materie.

Prin forță majoră se înțelege acel eveniment extern, care nu poate fi controlat sau prevăzut de părți la momentul închierii contractului, fiind provocat fără culpa acestora și duce la imposibilitatea îndeplinirii obligaților. Carantina și toate restricțiile impuse de autorități sunt un caz de forță majoră.

Codul civil prevede că debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru prejudiciul produs ca urmare a unui caz fortuit, dar trebuie să anunțe cealaltă parte despre imposibilitatea executării și să facă dovada.

Într-un caz concret, dacă între profesioniști sau particulari este încheiat un contract care presupune distribuirea unor mărfuri din Italia.

Distribuitorul are interdicție de a intra sau ieși din această tară, motiv pentru care nu poate să își îndeplinească obligația contractuală.

Debitorul obligației de distribuire marfă nu va fi ținut să repare paguba produsă, deoarece este aplicabilă forța majoră.

Cazul de forța majoră temporar suspendă executarea obligației

Așa cum se întâmplă în situația actuală cu virusul Covis-19, interdicțiile legale care duc la neîndeplinirea obligațiilor sunt aplicabile temporar și adaptate treptat, în funcție de evoluția evenimentelor.

Conform art. 1634 din Codul Civil, în cazul în care imposibilitatea fortuită de executare este temporară, executarea obligației se suspendă pentru un termen rezonabil, raportat la durata și consecințele evenimentului care a dus la imposibilitatea de executare.

Așadar, în cazurile în care este posibil, realizarea obligației asumate va fi amânată până când îndeplinerea acesteia va fi posibilă.

În această situație se regăsesc o mulțime de persoane care au trecut cu vederea clauza contractuală a cazului fortuit, ce devine aplicabilă peste noapte, iar contractanții nu știu ce să facă cu ea.

Pentru a remedia aceste situații într-un mod favorabil, îndrumările unui avocat de specialitate par a fi o soluție înțeleaptă.

Societatea noastră de avocați, vă sta la dispoziție și vă va acorda îndrumările necesare pentru a ieși cu bine din acest impas.

Pe de altă parte, să nu neglijăm sănătatea, urmând sfaturile de specialitate, dar nici consecințele legale aplicabile în cazul nerespectării obligațiilor impuse

În acest context, devine de foarte mare interes neexecutarea obligațiilor pentru forță majoră, prevedere despre care se cunosc prea puține lucruri, situație care se poate remedia prin apelarea la persoane cu pregătire juridică adecvată.  

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.