Ordinul de Protecție Provizoriu

Emiterea Ordinului de Protecție Provizoriu este primul pas pentru înlăturarea violenței în familie

Prin Ordinul MAI nr. 146/2018 se reglementează modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către politiști, care urmărește sporirea gradului de protecție a victimelor unor astfel de infracțiuni.

Ordinul de protecție provizoriu este un act emis de organele de poliție, prin care se constată că o persoană este victima unor acte de violență în familie ce îi pun în pericol viața, integritatea fizică și libertatea.

În baza acestor constatări, prin ordinul de protecție provizoriu, polițistul  impune una sau mai multe măsuri de protecție în favoarea victimei, precum evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, chiar dacă el este titularul dreptului de proprietate.

Atuul ordinului este că se eliberează într-un timp foarte scurt direct de către polițist și este de imediată aplicare, fără vreo somație, având acceași putere juridică precum ordinul de protecție pronunțat de instanțele de judecată.

Scopul echipei noastre de avocați este de a veni în sprijinul victimelor violenței în familie, care au nevoie de hotărâre și o informare și îndrumare corectă pentru a putea stopa agresiunile la care sunt supuse.

În acest sens, arătăm în 5 pași, care este procedura pentru obținerea unui ordin de protecție provizoriu, iar mai apoi transformarea lui în ordin de protecție cu durată de 6 luni.

Procedura emiterii unui ordin de protecție provizoriu

 • Odată ce sunteți victimele agresiunilor fizice partenerului de viață, este absolut necesar să vă adresați autorităților. Deplasați-vă la o  unitate medicală care să constate și să trateze afecțiunile fizice, în eventualitatea în care le aveți, iar ulterior să emită un certificat medic-legal care să ateste leziunile. Se poate telefona în orice moment pentru a cere consiliere și ajutor oferite de diferite instituții sau organizații non-profit.
 • În situații de urgență, adresați-vă organelor de poliție și solicitați eliberarea unui ordin de protecție provizoriu, care poate fi emis direct de către polițist și care are o valabilitate de 5 zile, fiind de imediată aplicare.
 • Polițistul va analiza situația de fapt printr-un formular de evaluare a riscului. Aceste formular conține 21 de întrebări adresate victimei, care ajută la stabilirea gradului de pericol la care aceasta este supusă.
 • Pentru a se constata un risc ridicat al pericolului, este necesar ca victima să răspundă afirmativ la două din primele șașe întrebări, respectiv la șase din restul până la 21.
 • Este important ca afirmațiile să fie susținute cu probe, precum înscrisurile, pentru ca rezultatul final să  fie cât mai favorabil. Certificatul medico-legal este probabil cea mai bună dovadă a agresiunilor, ce poate fi depus împreună cu alte probe, dacă aveți la dispoziție, precum sesizări anterioare la Parchet, rapoarte de anchetă socială sau psihologică a agresorului.
 • În situația în care prin evaluare stabilește că viața sau integritatea fizică a persoanei este în pericol, polițistul emite ordinul de protecție provizoriu. Odată emis, ordinul de protecție provizoriu este de imediată aplicare, iar nerespectarea acestuia atrage săvârșirea unei infracțiuni sancționate de Codul Penal.
 • Polițistul trimite ordinul spre confirmare la un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria aferentă unității de poliție. Dacă acesta confirmă și menține măsura luată, o înaintează instanței de judecată, în 48 de ore de la primirea acesteia.
 • Judecătorul desemnat, în baza documentelor existente, are posibilitatea de pronunța o confirmare de menținere a măsurii, care ulterior emite ordinul de protecție propriu-zis, cu o valabilitate de 6 luni.
 • Termenul inițial de 5 zile al ordinului provizoriu se prelungește de drept cu durata necesară pentru îndeplinirea procedurii judiciare de emitere a ordinului de protecție.
 • În baza ordinului emis de către polițist, se pot lua diferite măsuri menite să protejeze victimele, pe lângă obligarea de a părăsi domiciliul comun, printre care:
 • Posibilitatea victimei și a eventualilor copii de a se reintegra în locuința comună;
 • Interzicerea agresorului să se apropie de victimă sau familia acesteia, de locul de muncă sau unitatea de învățămând a copiilor;
 • Obligarea agresorului să predea armele pe care le deține.

Statistici îngrijorătoare

 În baza unui raport emis de Poliția Română, s-a constatat că pănă în luna august a anului 2018, au fost emise peste 5000 de ordine de protecție provizorii la nivel național, dintre care doar mai putin de 2000 au fost transformate în ordine de protecție propriu-zise.

Lege oferă posibilitatea și unor terți de a solicita emiterea unui ordin de protecție provizoriu, organe abilitate precum ONG-urile, care pot oferi consiliere, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sau peroane care cunosc agresiunile la care victima este supusă. Din nefericire, doar 53 de astfel de sesizări au fost făcute, așa cum reiese din raportul Poliției Române.

De asemenea, polițiștii pot emite din oficiu ordinele în favoarea victimelor hărțuite, dacă consideră ce este necesar pentru ca viața și integritatea fizică să fie protejată.

Considerăm că este absolut esențială colaborarea cu instituțiile statului abilitate cu protejarea victimelor, fiind primul pas din decizia victimei de a se apăra, pentru a primi consiliere și sprijin. Având în vedere că este un subiect delicat, iar victimele pot fi în stare de șoc, îndrumarea juridică de către un avocat poate spori șansele de obținere a ordinului de protecție provizoriu, motiv pentru care echipa noastră vă sta la dispoziție.

Ordinul de protecție provizoriu reprezintă un real ajutor pentru victimele agresiunilor domestice prin faptul că se emite direct de către polițist, în regim de urgență, are o valabilitate de 5 zile și devine aplicabil fără vreo somație anterioară a agresorului.

Pentru mai multe informați contactează un avocat!       

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.