Search
Close this search box.

Drepturile salariaţilor pe timpul epidemiei

Frici neîntemeiate pe timpul epidemiei

Situaţia în România şi în toată lumea de altfel este una extrem de complicată, prin prisma epidemiei cu noul coronavirus. De această epidemie se leagă fricile românilor cu privire la viitorul lor profesional şi la relaţiile sociale referitoare la încadrarea în muncă. Altfel spus, oamenii se întreabă dacă pe timpul epidemiei şi a stării de izolare/carantină vor rămâne fără un loc de muncă şi dacă drepturile salariaţilor pe timpul epidemiei vor fi afectate sau încălcate abuziv.

Autorităţile române au luat diverse măsuri care restricţionează deplasările precum şi unele măsuri de introducere a carantinei asupra diverselor categorii ale populaţiei.

Astfel, din capul locului vă asigurăm, sprijiniţi de art. 60 alin. (1) lit. b) din Codul Muncii de faptul că nu poate fi dispusă concedierea salariaţilor pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei.

Totodată, vă reamintim faptul că angajatorul poate să dispună concedierea salariaţilor doar în situaţii expres şi limitativ prevăzute de lege, printre care amintim: săvârşirea de către angajat de abateri disciplinare grave, luarea măsurii arestului preventiv sau la domiciliu faţă de angajat pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau în situaţii în care se constată inaptitudinea fizică sau psihică a angajatului pentru realizarea atribuţiilor sale.

Drepturile salariaţilor pe timpul epidemiei nu ar trebui încălcate sub nicio formă, astfel, dacă vă aflaţi în situaţia în care aţi fost concediat în această perioadă pentru alte motive pe care le consideraţi nelegale, vă solicităm să apelaţi la un avocat pentru îndreptarea situaţiei. Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută – o spune art. 78 din Codul Muncii. Întrucât tuturor angajaţilor care realizează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale, orice nedreptate cauzată angajatului prin măsuri abuzive de concediere, va fi soluţionată favorabil de către o instanţă de judecată.

Soluţii pentru angajatori

Codul Muncii vine şi în ajutorul angajatorilor, legiuitorul prevăzând unele soluţii de compromis pentru astfel de situaţii. Astfel, pentru motive economice, cum ar putea fi considerate vremurile prezente, angajatorul are posibilitatea de a reduce programul de lucru al salariaţilor de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare şi proporţională a salariului.

Această măsură poate fi luată până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, în speţă, starea de urgenţă instituită de Guvern. Precizăm faptul că această măsură poate fi luată numai după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor

De asemenea, concediul fără plată reprezintă o altă variantă de compromis atât pentru angajator cât şi pentru salariat. Referitor la această soluţie, precizăm faptul că această măsură nu poate fi luată unilateral tocmai pentru a nu afecta drepturile salariaţilor pe timpul epidemiei sau în alte situaţii asemănătoare.

Concediul fără plată şi condiţiile în care acesta poate fi dispus sunt de regulă reglementate fie în contractul colectiv de muncă fie în regulamentul de ordine interioară de la nivelul instituţiei, pe care angajaţii îl iau la cunoştinţă la momentul semnării contractului individual de muncă.

Pentru ca activitatea societăţilor să se menţină la nivelul cerut de piaţă, unii angajatori permit salariaţilor să lucreze de acasă pentru a se proteja de epidemie.

Termenul de “work from home” este extrem de utilizat în prezent iar iniţiativa este binevenită. Cu toate acestea însă, această variantă nu poate reprezenta o soluţie pentru toate tipurile de activităţi care impun prezenţa fizică a angajatului la locul de muncă.

În concluzie, există suficiente soluţii ca întreaga activitate economică să se desfăşoare la un nivel tolerabil pentru ca operatorii economici să îşi asigure veniturile necesare precum şi remunerarea angajaţilor, fără a adopta soluţii abuzive şi fără a încălca drepturile salariaţilor pe timpul epidemiei. Pentru orice alte variante adoptate de către angajatori pe care angajaţii le consideră injuste, echipa noastră vă stă la dispoziţie pentru a soluţiona problemele legate de aceste demersuri.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.