Distinctivitatea mărcilor

Distinctivitatea este o condiţie esenţială pentru înregistrarea unei mărci. Legea privind mărcile şi indicaţiile geografice prevede această condiţie ca fiind cea mai importantă condiţie pe care trebuie să o ai în vedere în momentul în care te hotărăşti să înregistrezi o marcă.

Cercetarea prealabilă a distinctivităţii

Pentru a putea spune cu exactitate că această condiţie este îndeplinită, înainte de înregistrarea mărcii este imperios necesar să faci o cercetare documentară prealabilă. Denumirea supusă cercetării va fi verificată sub aspectul distinctivităţii în sensul în care aceasta nu trebuie să fie identică sau similară cu o altă marcă aflată pe piaţă şi cu care ar putea să intre în conflict în caz de înregistrare.

Distinctivitatea presupune originalitate şi deosebirea de alte mărci de pe piaţă înregistrate pe acelaşi clase de produse sau servicii. O marcă este distinctă atunci când în ochii consumatorului mediu nu poate fi încurcată cu o altă marcă.

Acest atribut este consacrat legislativ iar atunci când o marcă nu îndeplineşte această condiţie OSIM o va respinge pentru lipsa distinctivităţii.

În principiu, OSIM nu solicită ca o marcă să aibă un caracter fantezist şi nici nu impune ca marca să fie compusă doar din termeni originali însă instituţia este foarte atentă ca marca pe care o depui pentru a fi înregistrată să aibă un element distinctiv care o face unică pe piaţă.

Distinctivitatea mărcii dobândită prin uz

Atât în practica europeană cât şi în cea de la nivel naţional s-a consacrat următorul principiu: marca dobândeşte distinctivitate în baza unui uz îndelungat şi în baza notorietăţii dobândite prin acest uz.

Există numeroase situaţii în care o marcă, fără a fi înregistrată la OSIM sau la alt oficiu de proprietate intelectuală, este utilizată de creatorul ei şi adusă la cunoştinţa publicului larg. Fără a fi specificată perioada pentru care o marcă trebuie utilizată pentru a căpăta distinctivitate, oficiile de proprietate intelectuală apreciază, uneori subiectiv, că odată devenită notorie, marca a căpătat mult râvnita distinctivitate prin uzul său îndelungat.

Acest aspect contează foarte mult în momentul depunerii cererii de înregistrare întrucât se poate folosi ca un argument larg acceptat în cazul unui refuz la înregistrare.

Fireşte, simpla utilizare îndelungată a mărcii nu garantează dobândirea distinctivităţii aşa cum o cere OSIM. Marca trebuie efectiv să fie adusă la cunoştinţa publicului prin orice mijloace iar consumatorul să o poată identifica şi distinge pe piaţă.

Aşadar, primul lucru pe care trebuie să îl ai în vedere în momentul în care concepi o marcă este acela că marca trebuie să fie distinctă. Specialiştii noştri te pot sfătui în acest sens chiar înainte de a efectua cercetarea documentară şi te pot ghida pentru alegerea unei denumiri distincte cu şanse reale de a fi înregistrată.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.