Search
Close this search box.

Descriptivitatea mărcii

Mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului ori a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora sunt considerate mărci descriptive iar descriptivitatea mărcii va conduce la respingerea acesteia.

Descriptivitatea ca şi condiţie de neîndeplinit

Din definiţia enunţată mai sus, se poate interpreta faptul că descriptivitatea este o condiţie pe care o marcă trebuie să o evite.

 Aşadar, pentru ca o marcă să treacă de imperativele OSIM şi să aibă o fază de examinare liniştită, aceasta trebuie să nu fie descriptivă.

Având definiţia la îndemână, marca trebuie să evite să fie explicită în ceea ce priveşte caracteristicile produselor sau serviciilor sale însă fără a cădea în cealaltă extremă şi anume inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la produsele sau serviciile protejate.

Aşadar, marca trebuie să se situeze undeva într-o zonă de tampon dintre cele două condiţii prevăzute de lege.

Cum eviţi descriptivitatea?!

În momentul conceperii mărcii este nevoie să te gândeşti exact care sunt serviciile sau produsele pe care urmează să le protejezi prin marca înregistrată. În principiu, acestea coincid cu obiectul de activitate al societăţii.

Astfel, este destul de uşor să concepi o marcă care să nu explice exact obiectul său de activitate.

Atâta timp cât ţii cont de această condiţie şi concepi o marcă distinctivă care nu induce în eroare publicul cu privire la serviciile sau produsele sale, există şanse uriaşe ca marca să treacă de examinarea OSIM şi ca într-un final, aceasta să fie înregistrată.

Marca evită descriptivitatea şi atunci când se înregistrează doar elementul principal al mărcii iar în utilizarea de zi cu zi se foloseşte o sintagmă menită să descrie serviciul sau produsul oferit, de exemplu: se depune spre înregistrare marca “ZZZ” pe clasa de localuri iar pe reclama din faţa localului apare “ZZZ restaurant”. Este o practică constantă în rândul antreprenorilor care nu ar putea obţine protecţie asupra cuvântului “restaurant” tocmai din cauza încălcării condiţiei descriptivităţii.

Aşadar atunci când concepi o marcă este bine să ai în vedere că utilizarea sa de zi cu zi poate fi puţin alterată faţă de varianta depusă pentru înregistrare tocmai pentru a fi admisă de OSIM şi pentru a nu fi considerată o marcă descriptivă.

În orice caz, în momentul cercetării prealabile, un specialist va putea cu uşurinţă să îţi spună dacă marca pare descrptivă şi dacă aceasta ar putea întâmpina probleme la OSIM din acest punct de vedere.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.