Cu plicul la medic

Conform Noului Cod Penal promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase unor funcționari în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu reprezintă infracțiunea de dare de mită și se sancționează cu închisoarea între 2 și 7 ani.

Cu alte cuvinte, în momentul în care oferi sume de bani, bunuri sau servicii unui medic, polițist sau inspector spre exemplu, săvârșești o infracțiune de corupție, pedepsită cu închisoarea.

Probabil cea mai largă categorie de funcționari la care se merge „cu plicul” o reprezintă medicii. Tristul adevăr este că aceast fapt a devenit o cutumă în țara noastră, fiind o practică foarte cunoscută.

Având în vedere condițiile deficitare de spitalizare, numărul mic al personalului medical și din dorința pacienților de a fi tratați corect, s-a creat obișnuința de a oferii „ atenții” pentru ca actul medical să fie cât mai bun.

De la 50 de lei pentru infirmiere, 500 de lei pentru „anestezist” sau 5.000 de lei pentru medic, toate aceste sume reprezintă încălcări grave ale legii, atât din partea celor care oferă cât și din partea celor care primesc.

Puțini însă știu gravitatea faptei pe care o realizează și riscurile la care se supun în momentul în care oferă foloase personalului medical sau funcționarilor în general.

Pacienții, pentru a primi tratamentul corespunzător, sunt dispuși să acorde sume de bani sau alte foloase, fără să analizeze propriile fapte. Aceștia nu sunt dispuși să riște indiferența medicilor sau neaplicarea unui tratament. Din acest motiv preferă să ofere foloase, chiar dacă în cele mai multe situații nu sunt de acord cu aceste practici.

Consecințele care se pot desprinde din aceste acțiuni, sunt dintre cele mai grave, pacienții sau aparținătorii riscând pedeapsa cu închisoarea pentru astfel de obiceiuri.

Atenție!!! Elemente esențiale legate de darea de mită!

Chiar și numai promisiunea de a oferi pe viitor sume sau alte foloase face ca infracțiunea de dare de mită să fie consumată, iar cel care a promis să răspundă penal! Nu are relevanța dacă ulterior promisiunii se oferă sau nu cele promise, simpla afirmație certă adresată funcționarului este de ajuns.

!! Suma oferită funcționarilor nu este relevantă! Chiar și dacă oferi 10 lei, fapta este tot infracțiune, deoarece reprezintă un folos necuvenit.  Personalul medical are un venit din care este remunerat pentru activitatea desfășurată.

!! Nu doar oferirea unor sume de bani intră în sfera acestei infracțiuni, ci și oferirea de alte foloase sau servicii. Spre exemplu, dacă oferi medicului un weekend gratuit la pensiunea ta, pentru a te prioritiza pe o listă de așteptare, se poate reține ca dare de mită.

!! Pentru a se reține infracțiunea, este irelevant dacă personalul medical îndeplinește sau nu acțiunea pentru care se oferă mită. Se poate ca pacientul să promită sau ofere foloase pentru ca medicul să realizeze activități pe care oricum trebuia să le facă, tot este infracțiune. În măsura în care pentru suma oferită medicul își încalcă atribuțiile, va săvârși și infracțiunea de abuz în serviciu.

!! Instituția unde este angajat personalul medical nu are importanță, indiferent dacă este spital privat sau de stat, oferirea de bani sau foloase este oricum infracțiune și se pedepsește.

Infracțiunea de dare de mită nu este o crimă, dar nici o faptă neglijabilă. Această practică trebuie să înceteze, în primul rând pentru că nu este moral și corect, iar în al doilea rând, pentru că autorii faptelor pot fi pedepsiți cu pedeapsa închisorii. Trebuie analizat obiectiv dacă aceste „atenții” oferite merită riscul de a fi închis și de a încuraja aceste practici.

Momentul în care se oferă sau se promit foloasele nu are relevanță. Chiar dacă se acordă aceste sume înainte, în timpul sau ulterior desfășurării acțiunii de către funcționar, darea de mită este comisă.

În plus, o persoană poate fi sancționată ca și participant la această infracțiune. Spre exemplu, dacă convingi pe cineva să recurgă la astfel de practici, iar persoana oferă, ești instigator la dare de mită și vei fi sancționat penal.

Infracțiunea de dare de mită are prevăzută o cauză specială de nepedepsire. Cu alte cuvinte, persoana care oferă mită poate să nu fie pedepsită. Pentru a beneficia de această cauză este necesar ca mituitorul să denunțe fapta organelor de urmărire penală, înainte ca acestea să afle despre comiterea ei.

Îndrumarea unei echipe de avocați vă poate crește șansele de a realiza procedura corectă pentru a fi înlăturată răspunderea penală pentru dare de mită.

În cazul în care pacientul sau aparținătorul este constrâns să acorde mită, iar acesta acționează ca atare, fapta nu constituie infracțiune. În cazul de față, prin constrângere se poate înțelege că persoana în cauză nu are altă variantă pentru a fi tratată decât să acorde foloasele solicitate.

În momentul în care organele de cercetare penală vor ancheta cazul și se va constata că darea sumelor a fos realizată prin constrângere, persoanei îi vor fi restituite sumele sau foloasele acordate.

Cunoștințele juridice de specialitate de care se bucură o echipă de avocați, pot veni în sprijinul persoanelor care au recurs la astfel de metode.

Statisticile instanțelor de judecată arată că de la începutul anului 2019 și până în luna iunie au fost înregistrare pe rolul instanțelor aproximativ 130 de cauze având obiect principal infracțiunea de dare de mită. Există posibilitatea ca până la finalul lunii decembrie numărul să fi fost dublat, având în vedere că în preajma Crăciunului numărul de infracțiuni este în creștere.

Așadar, oferirea de bani sau alte foloase medicilor, asistentelor, infirmierelor reprezintă infracțiunea de dare de mită, care se sancționează cu închisoarea. Este un fapt cunoscut și practicat de foarte multe persoane, dar care nu cunosc neapărat consecințele și riscurile faptelor lor.

Legea penală este foarte clară în ceea ce privește sancționarea acestor fapte, fiind numeroase cazuri de condamnare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.