Consecințele legale pentru nerespectarea obligațiilor privind Covid-19 – coronavirus

Întreaga lume este în alertă pentru a stopa răspândirea virsului covid-19, motiv pentru care au fost impuse sancțiuni persoanelor care nu respectă obligațiile legale.

Potrivit art. 352 Cod Penal, infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor prevede că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Fapta se pedepsește indiferent dacă e săvârșită cu intenție sau din culpă.

Condiția esențială ce trebuie îndeplinită pentru a răspunde penal este probarea faptului că  nerespectarea măsurilor impuse a dus la răspândirea unei boli, în cazul nostru actual, virusul Covid-19 sau a gripei.

Cu alte cuvinte, pentru a răspunde penal nu este suficient ca o persoană să nu respecte prevederile legale impuse, ci pe lânga aceasta trebuie ca fapta sa să ducă la propagarea virusului. Această condiție trebuie dovedită prin administrarea de probe de către organele abilitate.

Sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor legale

În mare măsură, pentru ignorarea măsurilor de prevenție și protecție impuse de autorități, persoana în cauză va răspunde contravențional, în baza HG. 857/2011.

Atât instituțiile cât și persoanele fizice sunt obligate să respecte legislația în vigoare. Astfel, conform art. 3 lit. b din HG 857/2011, persoanele juridice care funcționează după emiterea deciziei de suspendare a activității va putea fi sancționată cu amenda cuprinsă între 20.000  și 40.000 lei.

Spre exemplu, dacă o grădiniță particulară decide să continue activitatea după hotărârea dată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, va risca sancționarea contravențională prin amendă.

Și persoanele fizice riscă aplicarea unor amenzi cuprinse între 1.500 lei și 10.000 lei dacă nu se conformează normelor privind igiena pentru diminuarea riscurilor sau carantina.

Noile măsuri impuse vin după ce tot mai multe persoane se întorc din Italia, unde statisticile arată un număr de 7375 de cazuri confirmate de coronavirus.

Sancțiuni penale pentru nedeclararea adevărului privind chestionarul Covid-19

Toate persoanele care se întorc din zonele de focare, precum Italia sau Republica Populară Chineză, indiferent de mijlocul de transport cu care intră în țară, sunt obligate să completeze formularul pus la dispoziție de Ministerul Sănătății.

În situația în care se sustrag de la completarea efectivă a chestionarului sau omit să spună adevărul, cu intenție, persoanele comit infracțiunea de fals în declarații, care e pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amendă.

Măsurile legale impuse, în primul rând, ar trebui să fie respectate din bun simț și spirit civic. Este necesară conștientizarea faptului că, deplasarea dintr-un focar de infecție crește riscul ca sănătatea persoanelelor cu care se intră în contact să fie pusă în pericol.

Cetățenii români care revin în țară sau se deplasează în alte zone pot răspândi virusul covid-19, fiind  responsabili pentru îmbolnăvirea altor persoane. Astfel de norme nu trebuie respectate doar de frica unor repercusiuni legale, ci pentru că așa de moral și firesc.

Pentru a diminua propagarea și contractarea virusului Covid-19, este important să respectăm prevederile legale impuse, precum și recomandările privind igiena.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.