Condiţii de înregistrare a mărcii

În momentul conceperii unei mărci pe care doreşti ulterior să o înregistrezi este nevoie să ai în vedere faptul că legislaţia impune o serie de condiţii de înregistrare a mărcii. Mai exact, marca trebuie să respecte anumite imperative impuse de OSIM dar care se regăsesc şi în legislaţia europeană.

Legea mărcilor şi indicaţiilor geografice arată expres care sunt situaţiile în care o marcă nu poate fi înregistrată. Interpretând în sens invers, de fapt, Legea ne spune care sunt condiţiile pe care o marcă ar trebui să le îndeplinească pentru a fi înregistrată.

Cele mai importante condiţii de înregistrare a mărcii

Cu toate că o marcă trebuie să îndeplinească cumulativ toate condiţiile de înregistrare, în practica OSIM se tratează cu precădere o serie de condiţii de înregistrare întrucât celelalte se consideră a fi logică îndeplinirea lor (de exemplu, mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri).

            Dintre condiţiile care nu sunt tocmai evidente sau pe care publicul nu le are în vedere în momentul conceperii unei mărci, amintim:

Condiţiile amintite mai sus sunt doar trei dintre cele mai importante în sensul în care, în jurisprudenţa OSIM, acestea sunt motivele cele mai des întâlnite pentru respingerea unei mărci.

Fii atent şi la celelalte prevederi legale

Pe lângă cele trei condiţii arătate mai sus Legea prevede alte 13 situaţii în care o marcă poate fi respinsă de către OSIM. Unele, aşa cum spuneam mai sus, pot fi destul de evidente, ca în exemplul arătat. Însă, altele sunt consacrate legislativ pentru a stopa din start anumite abuzuri, de exemplu: “este interzisă înregistrarea mărcilor care conțin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios”. Este evident că legiuitorul a încercat să limiteze abuzurile pe care unele persoane le realizează încercând să înregistreze simboluri naţionale istorice sau religioase.

Totodată, prevederile legislative încearcă să elimine din procedura de înregistrare a mărcilor semnele constituite exclusiv din forma produsului sau din altă caracteristică impusă chiar de natura produsului sau care este necesară obținerii unui rezultat tehnic ori care dă valoare substanțială produsului, raţiunea fiind aceea că protecţia unei astfel de mărci ar fi inutilă.

Pentru a fi sigur că procedura de înregistrare a mărcii va fi una de succes este nevoie ca în momentul în care concepi marca să o prezinţi unui specialist care o va cerceta sub toate aspectele legale verificând dacă sunt îndeplinite toate condiţiile de înregistrare ale mărcii.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.