Decizie relevantă a ÎCCJ în ceea ce priveşte combaterea violenţei domestice

Combaterea violenţei domestice este îngreunată de o hotărâre a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În ședința din 22 iunie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție https://www.scj.ro/ a admis solicitarea formulată de Tribunalul Timiș pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea unei chestiuni de drept. Prin Decizia nr. 50/2020, Înalta Curte a stabilit faptul că, persoana împotriva căreia s-a emis ordinul de protecție pe durată maximă poate solicita revocarea măsurii sau modificarea ei, în anumite condiții.

Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice stabilește modalitățile și ipotezele în care se emite un ordin de protecție, la solicitarea victimei. Așa cum am arătat cu altă ocazie,  ordinul de protecție poate fi provizoriu, emis de organele de poliție pe o durată scurtă sau de instanța de judecată pe maxim 6 luni. Odată pronunțat ordinul, persoanei căreia îi este impus, îi sunt stabilite anumite restricții.

Spre exemplu, obligarea agresorului la predarea armei deținute, obligarea la părăsirea locuinței comune sau păstrarea unei anumite distanțe față de victimă.

Reglemetarea inițială

Privitor la durata ordinului de protecție, legea nr. 217/2003 prevedea faptul că, cel împotriva căruia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse. Pentru a se realiza acesta, sunt anumite condiții cumulative ce trebuie îndeplinite. Pe lângă altele, una dintre aceste condiții prevedea că, este necesară realizarea unei  evaluări a riscului de recidivă realizată potrivit competenţelor de către un serviciu de probaţiune, care indică un grad de risc suficient de scăzut şi faptul că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima violenţei domestice sau pentru familia acesteia.

Modificarea adusă prin Decizia ÎCCJ

În prezent, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că se va mai realiza această evaluare a riscului de recidivă numai în situația în care persoana împotriva căreia s-a emis ordinul de protecție este implicată într-un dosar penal.

Nu se specifică în ce stadiu trebuie să fie dosarul penal în care e implicat agresorul, dacă obiectul dosarului să fie o infracțiune legată de violența domestică sau orice tip de infracțiune prevăzută de Codul Penal.

Concluzia ce poate fi trasă din această decizie a Înaltei Curți este că celor împotriva cărora s-a emis un ordin de protecție va putea mai ușor obține revocarea măsurii. Ordinul de protecție va putea fi și modificat fără să fie necesară efectuarea evaluării de risc. Astfel, combaterea violenței domestice este uşor îngreunată de această decizie a instanţei supreme.

Din nefericire, cazurile de violență în familie sunt destul de frecvente, iar organele judiciare găsesc soluții pentru a le eficientiza și a le aplica in concreto, pentru fiecare caz în parte. Va rămâne de văzut care vor fi rezultatele și consecințele în urma deciziei nr. 50/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind revocarea sau modificarea ordinului de protecție.

Un lucru e cert, echipa noastră vă stă la dispoziție pentru consultanță, asistare și reprezentare, căutând ca împreună să găsim soluțiile cele mai bune cu privire la combaterea violenței domestice.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.