Search
Close this search box.

Combaterea violenţei de tip bullying în școli

În luna noiembrie a anului trecut a intra în vigoare legislația privind combaterea violenței de tip bullying, iar recent, au fost publicate în Monitorul Oficial normele de aplicare a legii.

Prin legea nr. 221/2019 au fost introduse și în Legea educației naționale elemente privind bullying-ul în școli. A fost primul pas pentru combaterea acestui tip de violență care se manifestă, din păcate, des în unitățile de învățământ din țară.

Noile acte normative definesc violenţa de tip bullying ca fiind acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie de acțiuni, comportamente ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale.

Normele metodologice pentru Legea antibullying în școli

În conținutul acestor norme se prevăd o serie de reguli ce trebuie respectate de către tot personalul implicat în mediul preșcolar și scolar. S-au stabilit tipurile de acțiuni ce se pot încadra în categoria bullying-ului care se realizează în mediul școlar. Sunt incluse acțiunile fizice, verbale sau cibernetice, înfăptuite cu intenție, care au ca și consecință lezarea demnității sau intimidarea, umilirea, bazate pe exludere socială sau discriminare.

Printre formele de bullying au fost incluse utilizarea unui limbaj ofensator, insultele, amenințările, tachinarea sau șantajul. Pe lângă formele verbale se adaugă și cele fizice, precum lovirea, îmbrâncirea sau alte gesturi fizice care exprimă violența.

Agresiunile sexuale intră în categoria bullying-ului, precum antingerile, hărțuirile sau răspândirea de zvonuri ce au acest caracter. Sunt incluse toate aceste șicane și ofense transmise și prin mediul virtual.

Procedura aplicabilă în cazurile de bullying

Normele metodologice pentru combaterea bullyingului în școli prevăd o serie de proceduri și reguli ce trebuie urmate de personalul școlar. Fiecare unitate de învățământ va avea un grup de acțiune antibullying format din director, consilier școlar, cadre didactice, reprezentanți ai elevilor, părinților și a autorităților locale. Acest grup de acțiune antibullying, împreună cu consiliul de administrație și ceilalți profesori vor stabili acțiuni de combatere și prevenire a acestui tip de violență în școală.

Persoanele care observă anumite situații ce ar putea fi încadrate ca bullying trebuie să anunțe un cadru didactic. Sesizarea poate veni de la elevul agresat, de la alți elevi care au observat comportamentul, de la părinți sau chiar de la cadrele didactice. Se va analiza situația descrisă, fiind întocmit un raport care să stabilească producerea faptelor semnalate și măsurile ce se impun a fi luate. Va fi anunțat grupul de acțiune, părinții, consilierul școlar, care vor colabora pentru îndepărtarea bullying-ului.

Dacă faptele săvârșite în mediul școlar sunt grave se poate ajunge la sesizarea poliției pentru a realiza o cercetare penală. Spre exemplu, pentru fapte de amenințare, de loviri și alte violențe pot fi trași la răspundere penală elevii care au împlinit vârsta de 16 ani sau părinții, pe lângă sancțiunile disciplicare ce pot fi aplicate. Echipa noastră de avocați vine în sprijinul celor care au nevoie de îndrumări juridice în acest sens.

Sunt recomandate și încurajate acțiunile de informare pentru elevi ca aceștia să conștientizeze gravitatea faptelor lor. Elevii vor fi îndemnați să ia legătura cu consilierul sau psihologul școlar, fie dacă sunt victimele, pentru a oferi spirjin în depășirea  momentelor, fie dacă sunt agresorii pentru a elimina un astfel de comportament.

Combaterea bullying-ului din școli presupune o cooperare interinstituționalizată între unitatea de învățământ, Inspectoraul Școlar Județean, Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului și Inspectoratele de Poliție. Toate aceste măsuri de prevenire, conștientizare și combatere a violenței de orice tip în școli sunt menite să ofere un confort psihic și fizic copiilor. Întreaga societate își dorește un mediu de învățare propice, care să ajute la dezvoltarea armonioasă a copiilor, sens în care au fost implementate aceste norme care să combată fenomenul de bullying prezent.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.