Codul Muncii suferă modificări în favoarea angajatului

La finalul lunii septembrie a fost adoptată Legea nr. 213/2020  pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privitoare la  Codul Muncii. Aceasta prevede o serie de modificări care sunt în interesul angajatului, în ceea ce privește relația acestuia cu angajatorul.

Asistarea salariaților de specialiști la încheierea sau modificarea contractului

Negocierea contractului individual de muncă, atât la inițierea acestuia cât și ulterior, la modificări, reprezintă un aspect important din desfășurarea muncii unui angajat. Angajații, în general nu au o pregătire de specialitate în ceea ce privește drepturile și obligațiile lor și ale angajatorului. Din acest motiv, legiuitorul vine în ajutorul acestora și oferă pârghii noi pentru ca negocierea să fie desfășurată în cunoștință de cauză.

Astfel, o primă modificare de interes și importantă pentru angajat conferă dreptul acestuia ca, la momentul încheierii sau modificării contractului individual de muncă să fie asistat de un avocat sau expert în legislația muncii. Noile prevederi legale arată că salariatul se poate prezenta la negocieri și cu un reprezentant al sindicatului sau cu un  mediator specializat în legislația muncii. Anterior, Codul Muncii prevedea doar faptul că salariații au posibilitatea de a fi însoțiți de terți în aceste situații, dar fără a arăta cu exactitate calitatea profesională a acestora.

Concilierea în cazul unui conflict individual de muncă

Din nefericire, în multe situații, în relația dintre angajator și angajat intervin conflicte, dispute sau diferențe de opinii. Pentru a nu fi un abuz de putere din partea angajatorului sau pentru o rezolvare obiectivă a disputelor, legea prevedea soluționarea acestora apelând la instanța de judecată.

Astfel, la momentul inițial al contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot introduce o clauză care prevede procedura concilierii, prin care orice conflict individual de muncă să se soluționeze pe cale amiabilă. Concilierea presupune implicarea unui consultant extern specializat în legislația muncii, care poate fi un avocat, expert în legislația muncii sau mediator specializat. Acesta, va acționa în condiții de imparțialitate, confidențialitate și neutralitate, urmărind ca părțile să acționeze în scopul remedierii conflictului, cu respectarea drepturilor legale.

Ca și deosebire dintre conciliere și mediere este legată de consultanții externi care pot lua parte la proceduri. Rolul și scopul celor două instituții este în esență același, finalitatea amiabilă a conflictului de muncă, cu respectarea drepturilor legale. Medierea poate fi realizată doar de mediatori autorizați, față de procedura concilierii care poate fi efectuată și de avocați, experți sau mediatori specializați în conflicte de muncă.

Spre deosebire de conflictele individuale de muncă, unde consilierea e facultativă, pentru conflictele colective de muncă legea dialogului social nr. 62/2011 prevede obligativitatea realizării procedurii de conciliere.

În situația în care angajatul și angajatorul au ajuns doar la o înțelegere parțială, se pot adresa instanței de judecată competente pentru soluționarea în întregime a conflictului individual de muncă. Societatea noastră de avocați stă la dispoziția persoanelor care sunt implicate într-un conflict de muncă pentru a găsi soluția optimă în timpul negocierilor, sau pentru asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată.

Sprijin pentru salariații cercetați disciplinar

Pentru ca angajatorul sau reprezentanții acestuia să nu realizeze abuz de putere  și pentru a fi o procedură care garantează respectarea drepturilor angajatului, Codul Muncii prevede oferirea unui ajutor de specialitate în cazul cercetării disciplinare. În situația în care un salariat este cercetat disciplinar, acesta poate apela la un expert sau mediator specializat în legislația muncii. Aceștia sunt adăugați la lista veche care prevedea asistarea de un avocat sau membru al sindicatului în cazul cercetării disciplinare.

Așa cum se poate observa, prin modificările legislative aduse Codului Muncii, legiuitorul urmărește sprijinirea salariaților, prin posibilitatea ca aceștia să fie asistați sau reprezentați în situații importante la locul de muncă de un specialist în legislația muncii.

Prin colaborarea cu echipa noastră de avocați în  domeniul dreptului muncii, se va urmări respectarea drepturilor salariaților, aplicarea corectă a legii și soluționarea echitabilă a conflictelor de muncă.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.