Cercetarea documentară în vederea înregistrării unei mărci

Cercetarea documentară este un demers esenţial pe care trebuie să îl faci înainte de a înregistra o marcă. În continuare îţi vom arăta care este utilitatea acestei faze a înregistrării unei mărci.

Ce înseamnă cercetarea documentară?

Pentru a înregistra responsabil o marcă este necesar să faci o verificare prealabilă a mărcii pe care doreşti să o înreigstrezi.

Verificarea prealabilă sau cercetarea documentară presupune analiza mărcii din mai multe puncte de vedere pentru a stabili dacă aceasta poate sau nu să fie înreigstrată. În cadrul acesteia se verifică aspecte de admisibilitate dar şi existenţa a uneia sau mai multe mărci similare înregistrate pe aceleaşi clase NISA ca şi cea pe care doreşti să o înregistrezi.

Mai exact, se verifică dacă marca ta sau compoziţia ei respectă toate măsurile impuse de Lege şi aplicate de OSIM dar şi dacă există pe piaţă o marcă similară pe care ai putea să o încurci prin înregistrarea mărcii tale.

Garanţiile cercetării documentare

Verificarea prealabilă sau cercetarea documentară se face de către specialişti utilizând nişte motoare de căutare specializate în această materie. Cu toate acestea, exactitatea verificării depinde în mare măsură de actualizarea bazelor de date ale OSIM sau ale celorlalte oficii de proprietate intelectuală de la nivelul altor ţări sau de la nivelul Oficiului European al Proprietăţii Intelectuale.

Cu alte cuvinte, atâta timp cât bazele de date ale instituţiilor sunt actualizate, cercetarea documentară va avea un rezultat cât se poate de exact, putând fi găsite toate mărcile similare sau care ar putea să prezinte anumite probleme în ceea ce priveşte înregistrarea propriei mărci.

Pe de altă parte, specialistul care va face cercetarea documentară aplică în primă fază propriile filtre asupra mărcii, bazându-se pe propria experienţă, pentru a stabili dacă există şanse de admitere a mărcii.

Întreaga etapă a cercetării documentare este una esenţială însă nu oferă garanţia totală că marca va fi admisă întrucât există două pericole constante:

Faza de examinare la OSIM, EUIPO sau orice alt oficiu internaţional de proprietate intelectuală este una subiectivă, rămânând în final la decizia personală a examinatorului;

Opoziţia la înregistrarea mărcii poate fi depusă de orice persoană interesată – astfel, dacă titularul unei mărci consideră că marca ta îi încalcă drepturile el poate depunde opoziţie chiar dacă tu nu consideri că mărcile sunt similare în vreun fel.

În concluzie, cercetarea documentară trebuie făcută neapărat pentru a şti dacă există vreun risc care poate să apară pe parcursul procedurii de înregistrare a mărcii precum și pentru a ști dacă marca ta îndeplinește condițiile legale.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.