Search
Close this search box.

Blog

Lipsa formularului digital

Anulare sancțiune pentru lipsa formularului digital de intrare în România

Prin Ordonanța de Urgență nr. 129/2021, la finalul anului 2021 a fost instituită obligația ca toate persoanele să completeze un formular digital de intrare în România urmând ca neîndeplinirea acestor condiţii, adică lipsa formularului digital, să fie sancţionată contravenţional. Scopul acestei măsuri este ca țara noastră să se plieze recomandărilor UE, ca toate țările să […]

Anulare sancțiune pentru lipsa formularului digital de intrare în România Read More »

adopţie în România

Simplificarea procedurii de adopție în România

La finalul anului trecut a fost adoptată legea privind procedura de adopţie în România. Legea va intra în vigoare în data de 26 martie 2021, având în vedere împlinirea celor 120 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial. Scopul acestor modificări a fost de simplificare a procedurilor de adopție în România, având în

Simplificarea procedurii de adopție în România Read More »

victimele accidentelor rutiere

Victimele accidentelor rutiere vor achita o taxă de timbru fixă pentru recuperarea daunelor

Victimele accidentelor rutiere vor achita o taxă de timbru fixă pentru recuperarea daunelor morale în faţa instanţei civile. Această prevedere a fost concretizată prin promulgarea  prin Decret a Președintelui țării, a Legii nr. 32/2021 pentru completarea art. 7 din OUG nr. 80/2013 privind taxa de timbru judiciar. Modificările se referă la acțiunile și cererile care

Victimele accidentelor rutiere vor achita o taxă de timbru fixă pentru recuperarea daunelor Read More »

asociații

Noi modificări legislative privitoare la asociații și fundații

Prin Legea nr. 276/2020 a fost modificată Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 care reglementează normele referitoare la asociații și fundații. Modificările sunt numeroase și privesc diferite elemente, precum înscrisurile de la înființarea unei asociații sau fundații, patrimoniu, declarația privind beneficiarul real sau deschiderea de filiale. Vom face o comparație între vechea reglementarea și noutățile aduse. Actele

Noi modificări legislative privitoare la asociații și fundații Read More »

vehiculele lente

Vehiculele lente trebuie înregistrate la R.A.R.

Legea nr. 260/2020 pentru completarea Ordonanței de Guvern nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România defineşte vehiculele lente prin noile modificări, acest aspect fiind un vid legislativ până în prezent. Odată cu această completare se aduc şi unele modificări legislative.

Vehiculele lente trebuie înregistrate la R.A.R. Read More »

infracţiunile sexuale comise asupra minorilor

Pedepse mai mari pentru infracțiunile sexuale comise asupra minorilor

Legea nr. 217/2020  pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală a intrat în vigoare în data de 2 noiembrie 2020 şi sporeşte pedepsele pentru infracţiunile sexuale comise asupra minorilor. Această lege prevede măsuri mai aspre pentru persoanele care săvârșesc fapte de natură penală

Pedepse mai mari pentru infracțiunile sexuale comise asupra minorilor Read More »

Codul Muncii

Codul Muncii suferă modificări în favoarea angajatului

La finalul lunii septembrie a fost adoptată Legea nr. 213/2020  pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privitoare la  Codul Muncii. Aceasta prevede o serie de modificări care sunt în interesul angajatului, în ceea ce privește relația acestuia cu angajatorul. Asistarea salariaților de specialiști la încheierea sau modificarea contractului Negocierea contractului individual de muncă, atât

Codul Muncii suferă modificări în favoarea angajatului Read More »

funcționarea instanțelor de judecată

Proiect de lege privind funcționarea instanțelor de judecată după reguli noi

În contextul dinamicii și răspândirii virusului SARS-CoV-2, o parte a practicienilor în domeniul justiției au propus  anumite reguli noi care schimbă funcţionarea instanţelor de judecată. Prin aceste propuneri legislative se urmărește aplicarea unor măsuri exacte, temporare, pe durata stării de alertă și încă 30 de zile ulterior încetării acesteia. Măsurile prevăd sporirea protecției participanților la

Proiect de lege privind funcționarea instanțelor de judecată după reguli noi Read More »

violenţă cibernetică

Violenţa cibernetică: Hărțuirea și amenințarea online sunt considerate acte de violență domestică

În data de 9 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 106/2020, după ce aceasta a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial al României. Legea nr. 106/2020 aduce modificări Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice introducând ca şi faptă culpabilă violenţa cibernetică. Având în vedere  contextul actual, în care comunicarea

Violenţa cibernetică: Hărțuirea și amenințarea online sunt considerate acte de violență domestică Read More »

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.