Amenzile pentru încălcarea ordonanţelor militare au fost declarate neconstituţionale

Amenzile pentru încălcarea ordonanţelor militare au fost declarate neconstituţionale de către Curtea Constituţională în urma implicării instituţiei Avocatului Poporului.

Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituţională cu excepția de neconstituționalitate prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, şi prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, argumentând faptul că cele două acte normative sunt neconstituţionale prin prisma încălcării principiului separării puterilor în stat şi a efectelor produse de actele normative.

Ca atare, în data de 06.05.2020, Curtea Constituţională a admis sesizarea Avocatului Poporului şi drept consecinţă, a declarat neconstituţională ordonanţa de urgenţă prin care au fost majorate amenzile date în cazul încălcării ordonanţelor militare.

Cuantumul amenzilor pentru încălcarea ordonanţelor militare a fost majorat semnificativ prin OUG 34/2020, întrucât, în forma iniţială, legiuitorul a considerat că executarea efectivă a sancţiunii aplicate în astfel de situaţii este mult prea mică raportat la gravitatea situaţiei. Ca atare, legiuitorul a crescut limitele amenzilor ajungându-se ca minimul amenzii pentru persoanele fizice să fie de 2.000 de lei – fără posibilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile.

Soluţia de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate formulată de către instituţia Avocatului Poporului se referă la faptul că amenzile date până în prezent în baza actelor atacate au fost acordate încălcând Constituţia. Statisticile arată că până în prezent, s-au acordat amenzi într-un cuantum total de 120 de milioane de euro.

Cu toate acestea, măsurile impuse de ordonanţele militare rămân încă în vigoare până la data de 15 mai, astfel, vă sfătuim  ca în continuare să respectaţi distanţarea socială şi măsurile de autoizolare precum şi restricţiile de deplasare chiar dacă amenzile pentru încălcarea ordonanţelor militare nu îşi mai produc efectele.

Este important de subliniat faptul că amenzile acordate până în prezent, chiar şi cu încălcarea Constituţiei, nu vor fi anulate de drept. Astfel, este nevoie ca fiecare persoană sancţionată cu amendă contravenţională în baza ordonanţelor militare să formuleze plângere contravenţională în vederea anulării procesului verbal de contravenţie.

Totodată, precizăm faptul că persoanele care au fost sancţionate contravenţional şi au achitat sumele cu titlu de amendă, îşi pot recupera banii dacă formulează plângere contravenţională în termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare a contravenţiei.

Având în vedere totalitatea chestiunilor legale pe care o astfel de plângere le implică, recomandăm angajarea unui avocat pentru a combate amenzile pentru încălcarea ordonanţelor militare.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.