Contestarea amenzii

Amenda poate fi contestată, cu şanse reale de câştig!

Amenda este instrumentul cu care autorităţile administrative sancţionează o conduită considerată ilegală în raport cu normele care reglementează bunul mers al societăţii.

Cât timp vor exista sancţiuni a căror aplicare rămâne la latitudinea organului constatator, va exista o modalitate de contestare a acestor sancţiuni.

Cum se contestă o amendă?

Procesul verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea amenzii poate fi atacat, de regulă, în 15 zile de la înmânare sau comunicare. Astfel, persoana care se consideră neîndreptăţită prin sancţiunea primită, poate formula o plângere contravenţională, îndreptată împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Plângerea trebuie formulată şi înregistrată la instanţa competentă teritorial de la locul săvârşirii contravenţiei. Acest aspect va fi consemnat în procesul verbal de către agentul constatator. În caz contrar, există şanse mari ca procesul verbal să fie anulat iar persoana sancţionată să fie scutită de plata amenzii.

Odată cu introducerea plângerii contravenţionale se depune şi dovada achitării unei taxe de timbru în valoare de 20 de lei care, în eventualitatea în care aveţi câştig de cauză, se recuperează împreună cu toate cheltuielile de judecată.

Important de ştiut în ceea ce priveşte amenda!

  • De regulă, legea permite achitarea a jumătate din minimul amenzii, în termen de 15 zile de la aplicarea acesteia. Cu toate acestea, regula nu se aplică la toate categoriile de amenzi, de exemplu, amenzile primite în temeiul Legii nr. 61/1991.
  • Plata amenzii sau semnarea procesului verbal de constatare a contravenţiei nu echivalează cu recunoaşterea vinovăţiei şi în niciun caz nu scade şansele de admitere a plângerii contravenţionale.
  • Lipsa unor menţiuni esenţiale din procesul verbal de constatare a contravenţiei atrage nulitatea acestuia cu condiţia ca persoana sancţionată să dovedească un prejudiciu. Echipa noastră poate specula astfel de lipsuri care pot conduce la anularea amenzii şi recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate în cauză.
  • Amenda pentru lipsa centurii de siguranţă, amenda pentru viteză sau amenda pentru rovinietă şi în general amenzile pentru nerespectarea regulilor privind regimul rutier sunt cel mai frecvent întâlnite. Raportat la volumul mare de amenzi din acest domeniu, agenţii constatatori sunt predispuşi la greşeli sau omisiuni susceptibile de a fi speculate de către un avocat.

Situaţii particulare

Există situaţia când săvârşiţi o contravenţie iar constatarea acesteia şi aplicarea amenzii se face în condiţii legale, respectând procedura în totalitate.

Chiar dacă există posibilitatea plăţii în 15 zile a jumătate din minimul amenzii, se poate să fiţi insolvabil la acel moment ori să doriţi să vă păstraţi banii pentru black friday, de exemplu. În atare situaţii, se poate formula o plângere contravenţională pentru a trage de timp însă, vă avertizăm că instanţa de judecată sancţionează introducerea unei acţiuni cu rea credinţă.

Totuşi, dacă doriţi să vă asumaţi responsabilitatea pentru fapta comisă şi să achitaţi cuantumul amenzii, serviciile online oferite de www.ghiseul.ro şi www.pfinternet.anaf.ro vă oferă posibilitatea de a plăti fără a mai fi nevoie de deplasarea fizică la Serviciul de Taxe şi Impozite din cadrul primăriei.

Atenţie la modificările legislative!

Legislaţia din România se modifică cu o frecvenţă ridicată faţă de alte ţări. Pentru a ţine pasul cu nevoile clienţilor, echipa noastră oferă soluţii la probleme actuale în ceea ce priveşte domeniul contravenţional.

Cea mai nouă şi mai importantă modificare legislativă în domeniul circulaţiei rutiere se referă la sancţionarea şoferilor care utilizează în orice fel telefonul în timp ce conduc. Referitor la această noutate legislativă, există dubii cu privire la aplicarea sancţiunilor aferente. De exemplu, şoferii trebuie să ştie că vor fi sancţionaţi dacă folosesc telefonul mobil doar dacă autovehiculul pe care îl conduc este în mişcare. La fel ca acest mic detaliu, există numeroase portiţe legale pe care le putem exploata pentru a scăpa de amendă.

CONCLUZIE

Chiar dacă amenda este o sancţiune cât se poate de serioasă, există modalităţi de a contesta cu şanse reale de câştig sancţiunile primite şi de a specula anumite greşeli, lipsuri sau încălcări ale procedurilor.

Pentru a vă asigura că sancţiunea pe care aţi primit-o este aplicată în condiţii legale sau pentru a contesta o amendă abuzivă, echipa noastră vă poate ajuta să obţineţi maximul dintr-un astfel de proces.

Recomandăm angajarea unui avocat în vederea susţinerii cauzei întrucât contestarea unei amenzi nu se rezumă doar la introducerea acţiunii la instanţa competentă ci presupune şi cunoaşterea în detaliu a procedurii judiciare.   

Contactează un avocat!       

Av. Roșu Vlad

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.