Simplificarea procedurii de adopție în România

La finalul anului trecut a fost adoptată legea privind procedura de adopţie în România. Legea va intra în vigoare în data de 26 martie 2021, având în vedere împlinirea celor 120 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial.

Scopul acestor modificări a fost de simplificare a procedurilor de adopție în România, având în vedere numărul redus de copii care sunt anual adoptați. Un studiu arată că în decembrie 2019 un număr de 52.783 de copii se aflau în sistemul de protecție specială a copilului. Din aceștia 3.274 au fost declarați adoptabili prin hotărâre judecătorească, iar 1.264 de copii au fost adoptați la nivel național. Este un număr mic, motiv pentru care autoritățile au decis modificare legii privitoare la procedura adopției.

În cele ce urmează vom prezenta unele dintre cele mai importante modificări aduse legii.

Prelungirea valabilității atestatului de adoptator

Conform procedurii legale, adoptatorul este supus unei evaluări de către specialiști. Dacă totul este în regulă se emite un atestat de adoptator. Cu ajutorul acestuia persoana în cauză este eligibilă de a adopta. În reglementarea anterioară perioada de valabilitate a acestui atestat era de doi ani. De acum, această durată a fost prelungită la 5 ani, iar astfel se evită parcurgerea în mod repetat a acelorași etape.

Valabilitatea atestatului se prelungește de drept până la încuviințarea adopției în situația în care a fost introdusă la instanța de judecată cerere în acest sens.

În situația în care este vorba de o cerere aflată pe rolul instanţei de judecată în vederea adoptării unui copil aflat în plasament, durata în care acesta este necesar să fie în plasament s-a redus de la un an la 6 luni.

Excluderea din procedură a rudelor de până la gradul IV

Art. 28 din Legea nr. 273/2004 privind procedura de adopţie în România va avea un nou conținut care prevede faptul că managerul de caz stabilește adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție în anumite situații. Aceste situații se referă la imposibilitatea de comunicare cu părinții firești, fie din cauza faptului că nu doresc, fie că nu sunt găsiți.

În vechea reglementare pe lângă încercarea de comunicare cu părinții firești, erau incluse și rudele de până la gradul IV, care acum au fost excluse, pentru a facilita îndeplinirea procedurii de adopție în România.

Astfel, rudele de de până la gradul IV nu vor mai fi întrebate cu prioritate despre opţiunea de a adopta copilul, ci acestea vor trebui să aibă un rol activ şi să facă primul pas pentru a adopta copilul dacă aceasta va fi dorinţa lor

Vor putea fi adoptați și copii de peste 14 ani

Până acum, legea prevedea faptul că pot fi adoptați doar copii care nu au împlinit vârsta de 14 ani. Era un vid legislativ în ceea ce îi privește pe copii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, care nu puteau fi adoptați. Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor legii, toți copii până la vârsta de 18 ani vor putea fi adoptați, fiind aceleași proceduri ca și la ceilalți, indiferent de vârstă. Această modificare este bine venită având în vedere că acordă o șansă și tinerilor cu vârste mai mari, care pot fi îndrăgiți și pot ajunge la o familie iubitoare.

O altă modificare esențială privește persoanele care sunt doritoare să adopte. Acestea vor avea aceleași drepturi ca și părinții biologici în ceea ce privește concediile sau indemnizațiile. Mai exact, concediul de acomodare și plata indemnizației vor fi acordate un anumit timp, printre care și până la expirarea concediului de acomodare.

Anterior survenirii modificărilor, concediul de acomodare era prevăzut pentru o perioadă de maxim un an. În timpul concediului de acomodare, adoptatorul primește o indemnizație, care poate fi cumulată cu venituri realizate ca salariat sau alte indemnizații sau venituri supuse impozitului pe venit.

Raportat la importanța adopției, pașii de urmat și condițiile ce trebuie îndeplinite, adoptatorilor nu le este tocmai ușor să ajungă la finalizarea procedurilor prin luarea copilului acasă.

Echipa noastră vine în sprijinul adoptatorilor prin consultanțe juridice, realizarea înscrisurilor sau reprezentarea în fața instituțiilor publice. Fiind deseori descurajați de aceste proceduri, unii renunță pe parcurs, rămânând și mai mulți copii în custodia statului. Tocmai pentru a evita acestea, au fost implementate toate aceste modificări legislative.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.