Search
Close this search box.

Actele expirate pe perioada stării de urgență

Celebra decizie din 6 mai 2020 a Curții Constituționale, prin care au fost declarate neconstituționale unele reglementări a produs consecințe juridice și cu privire la actele expirate în perioada stării de urgenţă nu doar cu privire la amenzi.

Inițial, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2020 s-a stabilit faptul că toate documentele eliberate de instituțiile publice, a căror valabilitate ar expira în perioada stării de urgență sau de asediu, vor fi valabile în continuare, pe o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor situații.

Astfel, spre exemplu, chiar dacă în această perioadă a expirat valabilitatea permisului de conducere, aceasta va rămâne valabil până la finalul stării de urgență. Persoanele aflate în aceste situații aveau la dispoziție 90 de zile după încetarea acestor situații să reînnoiască documentele.

Aceste reglementări veneau în sprijinul cetățenilor, cu scopul de a fi scutiți de deplasările la instituțiile publice pentru înnoirea documentelor. Cu toate acestea, plenul Curții Constituționale a stabilit neconstituționalitatea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2020 în ansamblul său.

Efectele deciziei CCR în legătură cu actele expirate

Conform art. 147 din Constituția României, dispozițiile legale constatate ca fiind neconstituționale își încetează efectele la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale. Dacă în acest interval reglementările sunt puse în acord cu dispozițiile Constituției, adică modificate, acestea pot fi în continuare aplicabile. Ca o consecință a stabilirii ca neconstituțională a OUG 34/2020, prevederile cuprinse sunt suspendate de drept timp de 45 de zile, cu alte cuvinte, nu produc efecte juridice.

Este rândul Parlamanentului de a stabili o nouă modalitate de reglementare, deoacrece, în acest moment ne aflăm în prezența unui vid legislativ. Este necesar a se stabili modul în care actele expirate vor putea fi reînnoite și în cât timp se va putea face acest lucru.

Ideea esențială este că în acest moment, documentele indicate de lege nu sunt valabile, dacă au expirat în perioada 31.03.2020 și data intrării în vigoare a deciziei Curții Constituționale.

Întrebarea legitimă este cum se procedează în astfel de situații? Dacă organele abilitate ale statului constată că un document este expirat, fapt ce poate fi sancționat, va aplica o sancțiune?

Reînnoirea documentelor expirate – o soluție înțeleaptă!

Având în vedere toată această situație incertă, în care se așteaptă soluții din partea autorităților statului, fiecare persoană poate acționa conform legii, în interes propriu.

Cetățenii care au anumite documente esențiale expirate pot să se adreseze instituțiilor statului și să remedieze problema. Se poate profita de starea de urgență, deoarece multe instituții și autorități acceptă corespondența electronică pentru a evita deplasările în afara locuinței. Astfel, formularea unor cereri online ajută la evitarea contactului interuman și remediază și problema valabilității documentelor. În plus, după stabilirea modului de reînnoire există posibilitatea ca numeroasele persoane aflate în acestă situație să aștepte la cozi, situație ce se poate astfel evita.

Pandemia a produs multe schimbări în toate domeniile posibile, s-au creat incertitudini, s-au luat decizii în situații și termene limită, având în vedere că este o situație cu totul nouă, cu care oamenii nu s-au mai confruntat. O astfel de situație a creat neajunsuri, măsuri luate în grabă, motiv pentru care s-au luat decizii neconstituționale. Echipa noastră de avocați vine în sprijinul persoanelor care s-au confruntat cu astfel de decizii, pentru soluționarea favorabilă a impasurilor legate de actele expirate.

Doamna, Părăuan Raluca Paula, este membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2019, fiind licenţiată a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai.. 

Doamna avocat Raluca Părăuan asistă clienții societății în domeniul dreptului Civil si a dreptului Penal, fiind activă și în reprezentarea intereselor clienţilor societății în protecţia datelor cu caracter personal (având experienţă în implementarea GDPR).

Doamna, Szatmari-Filip Ana Carmen, partener în cadrul societății de avocați  Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2017. 

Axându-se în special pe consultanţă juridică doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen asistă clienții societății în domeniul dreptului Comercial și Fiscal, asistând clienții și în cadrul procedurilor privind recuperările de creanțe fiind specializată în recuperări de debite şi executări silite. și încheierea contractelor juridice specifice.

Doamna avocat Szatmari-Filip Ana Carmen este activă și în protejarea intereselor clienţilor pe calea contenciosului administrativ, și a cauzelor privind Dreptul civil.

Perseverenţa, perfecţionismul și devotamentul față de client au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, bucurându-se de numeroase realizări profesionale, de-a lungul timpului.

Roşu Vlad, este avocat partener în cadrul societății de avocați Szatmari-Filip, Roșu, fiind unul dintre avocaţii care se folosește de inventivitatea sa și de abilitățile juridice acumulate în anii de practica pentru a reprezenta cu succes interesele clienților săi. 

Roșu Vlad oferă consultanţă juridică în materii precum dreptul comercial şi dreptul societar, dreptul familiei și dreptul penal, rămânând în același timp în actualitate cu modificările legislative care-i vizează pe clienții săi.

Totodată, domnul Roşu Vlad pledează ca avocat litigant în materii precum dreptul familiei, dreptul penal, dreptul civil, dreptul comercial sau dreptul contravenţional,  oferind consultanţă şi asistenţă juridică victimelor violenţei domestice rămânând atent la aspectele personale şi emoţionale pe care astfel de cauze le impun.

Studii

Dl Avocat Roșu Vlad, este membru al Baroului Cluj din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din anul 2016, fiind absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir precum şi al Masterului de Ştiinţe Penale şi Criminalistică din cadrul aceleiași facultăți.

Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este Avocat Cordonator în cadrul societăţii Szatmari-Filip, Roșu din Cluj-Napoca. 

Având o experiență de peste 10 ani în domeniul juridic contribuie la imaginea societăţii de avocatură, concentrându-și activitatea sa profesională, în domeniile de drept care l-au consacrat.

Activitatea sa, se concretizează prin asistarea clienților societății de avocați din Cluj-Napoca, în domeniile:

Proprietăte Intelectuală fiind specializat în protecția mărcilor înregistrate, asistând clienții societății în cadrul procedurilor administrative de înregistrare a marcilor și mai ales în cadrul litigiilor având ca obiect mărcile înregistrate.

Protecția Drepturilor de Autor, asistă clienții societăți în redactarea și perfectarea contractelor de Drepturi de Autor oferind consultanţă şi asistenţă juridică autorilor, interpreţilor, editorilor, caselor de producţie audio şi cinematografică, caselor de discuri, agenţiilor de publicitate şi producătorilor de software, ca avocat specializat în drepturi de autor.

Drept penal şi drept procesual penal, reprezintă persoane fizice sau juridice în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată, atât în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute în partea specială a Codului Penal, cât şi a celor prevăzute în legislaţia penală specială.

Totodată, domnul avocat Szatmari-Filip Cornel Vladimir asistă clienţii în vederea recuperării prejudiciilor suferite, prin intermediul instituţiei daunelor reparatorii, reuşind să transforme acordarea daunelor morale şi materiale într-un punct forte, aceasta concretizându-se prin numărul mare de clienţi asistaţi cu success.

Studii

Dl. Szatmari-Filip Cornel Vladimir, este avocat membru al Baroului Cluj – Uniunea Naţională a Barourilor din România din anul 2009, fiind licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir Bucureşti.

Limbi Straine vorbite- engleza, franceza, italiana.